Spořilov v otázkách a odpovědích

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 30. 07. 2004

Otázky, týkající se problémů naší čtvrti, kladli v uplynulých měsících na internetových diskusích obyvatelé Spořilova. Odpovídali jim kompetentní zástupci příslušných subjektů (pracovníci ROPIDu, úředníci městské části Praha 4, zástupce starosty MČ Praha 4).

Nový městský mobiliář
Otázka: V širším pražském centru byly v uplynulých letech vyměněny čekárny na autobusových a tramvajových zastávkách za nové - od společnosti JCDecaux (týká se to především oblasti Pankrác, Nusle, Smíchov). Na sídlišti Spořilov jsou však stále velice staré, oprýskané čekárny, u nichž je stále nutno pravidelně vyměňovat vandaly a větrem poničené skleněné tabule s drátěnou výstelkou, což se nejeví nejekonomičtější. Plánuje se i zde výměna městského mobiliáře za nový ?
Odpověď: Přístřešky na stanicích MHD jsou dvou typů, Dambacha a JCDecaux. První typ obhospodařuje organizace ROPID a nechává se na dožití, eventuelně je nahrazován druhým typem, který obhospodařuje smluvně Magistrát hl.m.Prahy. V Praze je dosud velké množství i poměrně frekventovaných zastávek, kde dosud není přístřešek vůbec žádný. (namátkou - například směrem do centra na stanici Chodovská pro linku 136 a 213, na stanici Jesenická na Zahradním Městě atd.). Dopravní podnik hl. m. Prahy poslal asi před rokem oficiálně úřadům všech městských částí výzvu, aby předložily souhrnné požadavky na vybudování přístřešků v zastávkách na svých územích, na jejichž základě bude zpracován plán výstavby na příští léta. Čekárny JCD nejsou samy o sobě omnoho esteticky hodnotnější než klasické přístřešky - rozdíl je především v kvalitě údržby a čištění a také v odolnosti vůči poškozování, krádežím hliníkových dílů (okapových plechů, střech a lišt skel), korozi a chátrání Nové přístřešky se nijak překotně nestavějí, v posledním půlroce jen pár kousků v rámci větších rekonstrukcí ulic či chodníků (na Spořilově ve stanicích Roztylské náměstí, Na Pahorku a Hlavní). Koncem loňského roku se z důvodu napjatého rozpočtu dráto-skleněné přístřešky několik měsíců neopravovaly ani nečistily vůbec. Pochybuji, že se v tomto ohledu na Spořilově v nejbližší době něco změní…

Problematika graffiti na Spořilově
Otázka: Problematika graffiti se rozmáhá v celé Praze a bohužel ani oblast Praha 4 -Spořilova není výjimkou. Tyto obrazce a tagy zdobí již dlouhou dobu některé přízemní části fasád zdejších domů, podchody atd. Chápu, že odstranění graffiti je poměrně finančně náročné, a že hrozí reálné riziko, že se tam objeví znovu, ale tím, že v tom nevidíme problém, akceptujeme to jako běžnou věc. Je možno žádat za soukromá bytová družstva příspěvek na odstranění graffiti ? Případně, plánuje se nějaká aktivita Radnice Praha 4 (podobně jako na Praze 6) v této oblasti?
Odpověď: Příspěvky na odstranění graffiti obec soukromým subjektům neposkytuje. Městská police pořádá speciální akce proti tomuto druhu vandalství ale výsledky jsou chabé. V poslední době se podařilo zajistit pachatele této činnosti u pomníku Tří odbojů v Nuslích. Ochranná opatření, která zmiňujete v souvislosti s Prahou 6, jsou velice nákladná, jedná se o nátěry, ze kterých je možné graffiti snáze odstranit a používají se zejména na památkové objekty a pod.

Přímé autobusové spojení Spořilova a Zahradního Města
Otázka: Počítá se do budoucna s přímým autobusovým propojením Spořilova a Zahradního Města ? Do současné doby neexistuje linka, která by umožnila občanům Spořilova rychlé spojení na Švehlovu ulici a s nákupně-společenským centrem v Hostivaři…
Odpověď: Ke spojení Spořilova a Zahradního Města uvádím, že spojení je zajištěno v odpovídající míře přestupem mezi linkami č. 11, 136 a 213 (ze Spořilova) a linkami číslo 138 a 188 (ze Zahradního Města) v zastávce "Chodovská". Přímé spojení ulicemi Ke Spořilovu a U Záběhlického zámku je výrazně omezeno nevhodným stavebním stavem komunikací, zejména šířkou vozovky. Případné zajištění přímého spojení by však bylo podmíněno i možnostmi financování zvýšených nákladů na provoz.

Nové osvětlení v ulici Na Chodovci
Otázka: V volebním letáku ODS z podzimu 2002 pro Prahu 4 – Spořilov se psalo o posílení nedostatečného osvětlení v ul. Na Chodovci do konce roku 2002. Dodnes se nic neděje....?
Odpověď: Zmiňované osvětlení bylo přislíbeno již do konce roku 2002 společností. ELTODO, s tím, že předpokládané náklady jsou kalkulovány na 800 tis. Kč. Stav v současnosti je takový, že podle zprávy od investora ELTODO, je projektová dokumentace zpracována a realizace rekonstrukce osvětlení Na Chodovci by měla být zahájena v říjnu 2004.