Správní obvod Praha 4

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 17. 08. 2004

Spořilov je součástí správního obvodu Praha 4 vytvořeného z městských částí Praha 4 a Praha - Kunratice. Nabízíme vám přehled základních údajů a kontaktních adres, které se našeho správního obvodu Praha 4 týkají.

Základní fakta a důležité kontakty v rámci obvodu Prahy 4:

Počet obyvatel správního obvodu: 135 633, rozloha správního obvodu: 3230 hektarů

Starosta: Ing. Zdeněk Hovorka, telefon: 261 192 105, zdenek.hovorka@praha4.cz
Tajemník: Ing. Richard Fanta, CSc., telefon: 261 192 212, richard.fanta@praha4.cz

Za výkon státní správy ve správním obvodu odpovídá:

Úřad Městské části Praha 4, Táborská 350, 140 45 Praha 4, telefon: 261 192 111, fax: 241 741 743, radnice@p4.mepnet.cz , www.praha4.cz


Sídla důležitých úřadů a institucí ve správním území:

·        Finanční úřad pro Prahu 4, Petrohradská 1486/6,
101 00 Praha 10, telefon: 267 271 111, fax: 267 273 498,
podatelna@pr4.pm.ds.mfcr.cz

·        Obvodní ředitelství Policie ČR Praha IV (obvody 4, 10),

            U Plynárny 2, 140 00 Praha 4, telefon: 974 854 111

MOP Nusle, Svatoslavova 10,140 16 Praha 4, telefon/fax: 974 854 740, 241 742 062

MOP Modřany, Soukalova 3408,143 01 Praha 4 - Modřany, telefon/fax: 974 854 730, 241 768 204-5

MOP Jižní Město I, Kaplanova 2056, 148 00 Praha 4, telefon/fax: 974 854 700, 272 917 575

MOP Jižní Město II, Hráského 2231, 148 01 Praha 4, telefon/fax: 974 854 710, 271 914 880

MOP Spořilov, Bojanovická 1/2848, 141 34 Praha 4, telefon/fax: 974 854 760, 272 763 679

MOP Lhotka, Durychova 671, 142 00 Praha 4, telefon: 974 854 720, 241 714 495-6, fax: 974 854 724

MOP Podolí, Milevská 875, 140 00 Praha 4, telefon: 974 854 600, 241 730 963, fax: 974 854 649

MOP Pankrác, Na Pankráci 9, 140 00 Praha 4, telefon/fax: 974 854 750, 241 407 456


·        Obvodní soud pro Prahu 4 - pro agendy P (opatrovnické), D (dědické), E (výkonu rozhodnutí), Znojemská 1248/5, 140 00 Praha 4, fax: 261 215 953, http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=170&j=180&k=1727

 

·        Obvodní soud pro Prahu 4, Spálená 2, 128 14 Praha 2, telefon: 221 931 111, fax: 221 932 242, osoud.pha4@osoud.pha4.justice.cz , http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=170&j=180&k=1727

 

·        Obvodní státní zastupitelství Praha 4, Lazarská 4/10, 121 26 Praha 2, telefon: 224 948 065, fax: 224 947 064, Osz4.pha@volny.cz , http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=83&j=93&k=944


·        Územní pracoviště PSSZ Praha 4, Mečislavova 414/11, 140 16 Praha 4, telefon: 244 012 111, fax: 241 740 919, podatelna.p4@cssz.cz

·        Úřad práce hlavního města Prahy - Pobočka v Praze 4, Údolní 1147, 142 00 Praha, telefon: 241 090 066, 241 490 055, fax: 241 491 876, praha4.ab@up.mpsv.cz ,  http://ab.uradprace.cz/


Správní obvod je tvořen územím městských částí: Praha 4 a Praha-Kunratice

Městská část Praha – Kunratice

 Starostka: Ing. arch. Ivana Kabelová, telefon: 244 911 198,

 Tajemnice: Marie Sekotová, telefon/fax: 244 910 929,

Adresa: Úřad městské části Praha-Kunratice, K Libuši 7, 148 00 Praha 4, telefon: 244 913 454, 244 912 255, 244 913 455, 244 910 928, fax: 244 910 929, info@praha-kunratice.cz , www.praha-kunratice.cz


Údaje jsou platné k 10.8.2004