Flora Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 29. 08. 2004

O fauně na Spořilově jste se již dozvěděli ze stejnojmenného článku. V tomto článku se dozvíte co na Spořilově roste.

Na jaře se všechno na Spořilově zazelená. V zástavbě na zahradách a zahrádkách Starého Spořilova je k vidění široká škála stromů, od ovocných (třešeň, višeň, hrušeň a především jabloň) přes různé keře a túje, až po jehličnaté stromy (smrk, borovice, jedle).
Na sídlišti v době dokončení výstavby zdejších domů byly vysazovány především lípy a topoly. Zajímavá a neobyčejná je i hustá výsadba středomořských borovic v ulici Na Chodovci (u Autopalace Mazda), která vytváří opravdovou atmosféru středomoří, až na skutečnost, že tu nehučí moře, ale proudy aut na Jižní spojce a Spořilovské ulici…
Nejznámějším celkem ovocných stromů je tzv. „Třešňovka“, která se nachází severně od ulice Na Chodovci na Sídlišti Spořilov II. Stromy jsou tu staré už přes 40 let a moc třešní na nich už bohužel nenajdete. Výsadba stromů je tu téměř v geometrických přímkách. V poslední době probíhá rozsáhlá obnova, kdy jsou přestárlé stromy nahrazovány mladšími. Toto místo je oblíbené pro procházky a v létě nabízí tolik žádaný stín. Obnova stromů se týká i Starého Spořilova, kdy byla v uplynulých několika letech celá ulic ulice Hlavní (i v nové části čtvrtě) osázena zcela novými stromy. V rubrice Napsali jiní se dozvíte co negativního ovlivňuje spořilovské stromy.
Kolem rušných silnic centrálního Spořilova, byly vysázeny různé druhy keřů, které se po pravidelném prořezávání rychle „vzpamatují“ a za krátko vždy vytvoří přírodní protihlukovou bariéru. Kolem betonových protihlukových stěn v jižní části Spořilova (ale i kolem Jižní spojky) byl v minulosti vysazen hezký popínavý břečťan, který vylepšuje šedý pohled na betonovou hráz.
Nejrozšířenějším neovocným stromem na celém Spořilově, je pak náletová bříza (podle tohoto stromu se jmenuje i jedna věhlasná spořilovská hospoda). Zejména alergici pak s tímto stromem mají potíže po většinu jara.
I přestože je Spořilov doslova obklopen betonem a asfaltem silnic je neobyčejně zelenou čtvrtí.