Intenzita dopravy na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 01. 09. 2004

O městské hromadné dopravě v oblasti Spořilova jste se již dozvěděli mnoho zajímavého z několika „ryze dopravních“ článků na Spořilovských novinách v rubrice „Doprava“. V tomto článku se budeme věnovat především individuální automobilové dopravě (IAD), která rok od roku v Praze (a samozřejmě také na Spořilově) posiluje.

I Spořilov se v současné době potýká s obrovským množstvím aut. V České republice je v současnosti evidováno více jak 5 milionů motorových vozidel, z toho jen více jak 750 tisíc v Praze. V roce 2003 bylo v Praze 673 motorových vozidel na 1000 obyvatel, respektive 555 automobilů na 1000 Pražanů. Prostým výpočtem docházíme k děsivému zjištění, že se v oblasti Spořilova nachází více než 11 tisíc aut. Toto číslo je ale průměrné a skutečný počet je naštěstí nižší, vezmeme-li úvahu, že na Spořilově žije velké procento starších lidí, kteří již auto nemají. I tak jsou v ulicích této pražské čtvrti denně zaparkovány tisíce těchto plechových krabic.
Starý Spořilov je doslova „obehnán“ prstencem městských dálnic. Více než 200 000 vozidel projede denně po nejzatíženější české mimoúrovňové křižovatce magistrály (ulice 5.května) a Jižní spojky, vzdálené jen pár desítek metrů od klidného a tichého Roztylského náměstí. Přes 135 000 jich denně přejede křižovatkou Jižní spojky a Chodovské ulice, která je de facto „severní branou“ do Spořilova. V úseku Chodovec – Chodov na brněnské dálnici D1 na jihu Spořilova je to 98 000 průjezdů za den. Přímo Spořilově po ulici „Spořilovská“, která je „dálniční“ spojkou pro ty, kteří od Brna chtějí pokračovat směrem na Hradec Králové nebo na sever země je to na 20 000 aut denně.
Přitom v době výstavby Starého Spořilova, na začátku 30.let 20. století by se auta dala spočítat na prstech jedné ruky. Jedno auto tehdy připadalo na 35 obyvatel Prahy. Ale už o 30 let později (při výstavě Sídliště Spořilova II) se jejich počet nepředstavitelně znásobil. Přitom parkovacích ploch je v této čtvrti stále stejně (tj. málo) a výstavba patrových garáží je v nedohlednu.
V samotných ulicích a uličkách Spořilova je naštěstí denní i noční provoz znatelně nižší. Je to téměř neuvěřitelné, ale na Starém Spořilově jsou dokonce místa, kam díky zástavbě hluk provozu téměř vůbec nedoléhá. Naproti tomu obyvatelé domů v přímém sousedství Jižní spojky, magistrály a Spořilovské ulice se už dnes bez plastových oken s protihlukovými skly jen těžkou obejdou. Hlučné jsou zejména kamiony, které „supí“ do kopce Spořilovskou ulicí směrem k brněnské dálnici a „opravdu svižný“ denní provoz na Jižní spojce oběma směry. Ale i na zvýšený hluk si člověk, který bydlí na Spořilově časem zvykne. Není den, kdy se ze „Zelené vlny“ neozývá hlášení: „Jižní spojka v úseku Chodovská až Barrandovský most, stupeň číslo 4 – 5.“ … Taková je realita.
Nejen obyvatelé Spořilova netrpělivě čekají na konečnou dostavbu jak městského (vnitřního), tak i téměř 80 kilometrů dlouhého vnějšího (pražského) okruhu. Finančních prostředků na dokončení těchto, pro město velice důležitých staveb, stále není dost. Po zprovoznění vnějšího pražského) okruhu v příštím desetiletí tak bude částečně tranzitní doprava, která je dnes vedena po Spořilovské spojce, směrována od křižovatky za Průhonicemi přes Kolovraty na stávající křižovatku v Běchovicích. Ovšem, úbytek pro Spořilov nebude zdaleka tak citelný.
Naštěstí je Spořilov protkán sítí autobusových linek MHD s velmi dobrou návazností na páteřní dopravní systém – metro….a také zde jezdí tramvaj. Navíc anketa na Spořilovských novinách ukázala, že jsou spořilovští vcelku spokojení s dopravní obslužností jejich čtvrtě.