Co se za posledních několik let na Spořilově povedlo a co ne…

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 02. 09. 2004

Komunální politici mohou v městské části, ve které působí, ovlivnit mnohé. V současné době a i v letech minulých byla ODS nejsilnější politickou silou v Zastupitelstvu městské části Praha 4 a nesla tak rozhodující podíl odpovědnosti za to, co se na Spořilově povedlo, ale i za přetrvávající nedostatky.
Jak to tedy na Spořilově v současné době vypadá?


Bezpečnost

Strážník je vidět, na sídlišti je kancelář městské policie s návštěvními hodinami pro občany (Penzion Spořilov na ul. Hlavní), jména a podobenky strážníků jsou na informačním středisku v Bojanovické ulici na Sídlišti Spořilov II, občané je znají ze Spořilovských novin a z Tučňáka, čísla jejich mobilních telefonů. Byla provedena výměna stožárového veřejného osvětlení v plochách zeleně a proveden průklest dřevin, aby nebylo osvětlení zastíněno. Na podzim 2004 bude provedeno navíc posílení a úprava veřejného osvětlení v ulici Na Chodovci, kde stromy stíní osvětlovacím tělesům, která osvětlují pouze silnici a chodníky zůstávají ve stínu (náklad cca 900 tis. Kč). Nepřehledná část přístupové cesty pro pěší ze Spořilova ke stanici metra „C“ Roztyly v kritickém místě od podchodu byla upravena v souvislosti s výstavbou komplexu OBI.

Preventivní údržba komunikací

Pravidelně jsou prováděny opravy metodou tryskání u vytypovaných komunikací dle skutečného stavu živičných povrchů. Byly provedeny rozsáhlé úpravy pěších komunikací nadzvednutých kořenovými systémy při zachování stromů. Byla upravena stanoviště pro kontejnery komunálních odpadů navazující na komunikace a je důsledně dodržováno umístění kontejnerů ve vymezeném prostoru, čímž se i zvýšila kapacita parkovacích míst. K úpravě komunikací je rovněž třeba zmínit úpravy středových zelených pásů zejména na Starém Spořilově, které přispěly ke kulturnímu vzhledu této lokality.

Městská hromadná doprava

Byl instalován přístřešek pro cestující na autobusové stanici Měchenická.

Senioři

Pro seniory z celé městské části Praha 4, byl rekonstruován dům s pečovatelskou službou v dolní části Roztylského náměstí, kde vzniklo 14 bytů I. kategorie s rozšířenou pečovatelskou službou. Klubová a zájmová činnost probíhá v upravených prostorách Senior klubu v Bělčické ulici, využívána je rovněž bohatá nabídka kulturních a společenských programů v domově Sue Ryder.

Parkování na Spořilově

Bylo zvýšeno množství parkovacích stání o cca 50 parkovacích míst v blízkosti nejfrekventovanějších lokalit jako je pošta, spořitelna a obchody v ulici Hlavní úpravou dopravního režimu i novým parkovištěm u obchodního centra „Centrum“.

Velkoobjemový odpad

Pravidelně jsou přistavovány kontejnery, stanoviště jsou pravidelně zveřejňována v Tučňáku (a také na internetových Spořilovských novinách). Funguje sběrný dvůr v Zakryté ulici, kam lze odložit nepotřebný odpad.

Třešňovka

Přes majetkoprávní komplikace se podařilo ze spořilovské Třešňovky vytvořit příjemný přírodní relaxační prostor se zahradnicky upravenými dřevinami, lavičkami, cestami a schody s mlatovým povrchem. Tento prostor je využíván v létě jako odpočinková louka, v zimě dětmi pro zimní sporty.

Sport, práce s mládeží

Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce základní školy Na Chodovci. Zřízena byla dvě dětská hřiště s hracími a sportovními prvky, u jednoho hřiště byla zřízena i fontána (s pítkem).

Další projekty směřující ke zlepšení života na Spořilově jsou v přípravě a záleží jednak na množství financí ale především na ochotě radnice projekty podpořit.

Své náměty můžete psát na: noviny@sporilov.info