Městská policie na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 06. 09. 2004

V několika článcích na Spořilovských novinách jste se již o existenci strážníků městské policie z okrsku Spořilov něco málo dozvěděli. V tomto příspěvku představíme spořilovský okrsek Městské policie Praha důkladněji.

Obvodní ředitelství Městské policie hl. m. Prahy v Praze 4 působí na katastrálním území městské části Prahy 4 a Kunratic. Mezi její základní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě patří:

· dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
· přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
· dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití,
· odhalování přestupků a v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii též ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení za spáchané přestupky,
· upozorňování fyzických a právnických osob na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace konat opatření k jejich odstranění.

Obvod Prahy 4 je rozdělen na 15 okrsků, které jsou trvale obsazeny strážníky - okrskáři. Okrsky jsou nejnižší územní organizační jednotkou obvodního ředitelství Městské policie v Praze. V okrsku č.12 pracovně nazvaný Spořilov, č.13 - Krč a v okrsku č.14 - Braník je po dvou strážnících - okrskářích. Okrsek č. 15 je obsazen třemi strážníky - okrskáři, kteří plní úkoly vyplývající ze zákona o Obecní policii na území městské části Praha - Kunratice. V okrscích č.1 až 11 je vždy jeden strážník - okrskář, který je odpovědný za jím spravované území. V sídle obvodního ředitelství v Táborské ulici je zajištěna nepřetržitá služba na operačním středisku, autohlídky zajišťující výjezdy na tísňovou linku 156, přestupkové oddělení a nepřetržitá hlídková služba dalších strážníků, vykonávajících službu na celém území obvodního ředitelství MP Prahy 4. Okrsek „Spořilov“ je ohraničen ulicemi Jižní spojka, ulice 5. května a hranice katastrálního území městské části Praha 4. Okrskáři, pan RNDr. Toman Záboj a paní Jitka Sittová, sídlí v kanceláři na Hlavní ulici č.114/2930, Praha 4 – Záběhlice (tel.: 272 774 009 nebo spíše na mobil 604 446 731), kde je zastihnete ve středu od 10:00 hod. do 11:00 hod. a od 15:00 hod. do 16:00 hod. V ostatních hodinách je ale potkáte přímo ve spořilovských ulicích a uličkách.
Ve spolupráci s Úřadem městské části Praha 4 byla na telefonním čísle 261 192 622 zřízena záznamová linka strážníků okrskářů Městské policie Prahy 4. Na ni můžete sdělovat vaše podněty, přičemž neopomeňte uvádět přesné lokalizace. Pokud si budete přát být zpětně informováni či budete-li žádat osobní sdělení příslušným okrskářem, uveďte adresu svého trvalého bydliště nebo kontaktní telefonní číslo. V případě, že budete potřebovat okamžitou pomoc, však raději dále využívejte bezplatnou linku tísňového volání 156.