Spořilov a ÚMČ Praha 4: Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 12. 09. 2004

Územní plán patří mezi základní dokumenty, které mají bezprostřední vliv na území. Praha svůj územní plán má a při jeho bližším studování se tak dozvíme co nového se na Spořilově plánuje stavět, bourat a upravovat.
V rámci úřadu MČ Praha 4 je zřízen odbor životního prostředí a územního rozvoje jehož součástí je i oddělení správců oblastí, na které je celé území Prahy 4 rozděleno. Každý správce oblasti odpovídá za čistotu a pořádek v jím spravované oblasti, čímž se rozumí zejména:

 

Pro oblast Spořilova (resp. pro katastrální území Záběhlice) Vám více informací poskytne pan Mgr. Ondřej Košata (tel.: 261 192 423) z oddělení územního plánu, e-mail: ondrej.kosata@praha4.cz

Správcem celého území Spořilova je paní Věnceslava Pokorná (tel.: 261 192 377), e-mail: venceslava.pokorna@praha4.cz

V případě, že na Spořilově „narazíte“ na nedostatky v těchto vymezených oblastech, nebo budete mít své vlastní připomínky a náměty na zlepšení, kontaktujte tyto osoby.