„Spořilovské“ Depo

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 22. 09. 2004

Jen několik kroků východním směrem od zástavby Starého Spořilova se tyčí desetipatrová administrativní budova. Každý kdo na Spořilov jezdí od Budějovické, kolem ní denně projíždí. Tato budova, která patří pražskému Dopravnímu podniku je součástí rozsáhlého areálu největší „základny“ pražského metra – Depa Kačerov. Katastrálně přibližně polovina území, na kterém Depo Kačerov leží, náleží do Záběhlic a tudíž ke Spořilovu. Čas od času sem může nahlédnout i „běžný cestují“ v rámci Dnů otevřených dveří (zatím naposledy se konal v květnu 2004).

Nyní fakta z podkladů Dopravního podniku hl.m.Prahy:
Depo Kačerov tvoří rozhodující provozně-technickou a řídící základnu Dopravního podniku Metro. Jeho bezporuchový chod je podmínkou pro zajištění plynulé dopravy a přepravy cestujících na provozovaných trasách metra. Depo Kačerov bylo postaveno pro první trať pražského metra a pravidelný provoz oficiálně zahájilo 9. května 1974. Je umístěno v katastru Michle a Záběhlic mezi tratí ČD, severojižní magistrálou a Sliačskou ulicí na Spořilově, ze které je umožněn vjezd do depa hlavní bránou. Pro pěší je možný přístup přes lávku od stanice Kačerov. Maximální délka areálu je 550m a maximální šířka 300m. Celková plocha v hranicích oplocení je 130 000m2. V objektu depa se nachází administrativní, provozní a skladové objekty některých útvarů podniku, halový komplex se dvěma přístavky, depo pomocných trakčních prostředků, čistička odpadních vod, kompresorovna, ústřední stavědlo, požární stanice a garáže autodopravy s čerpací stanicí. Součástí depa jsou i objekty zajišťující komplexní péči o zaměstnance, a to zejména zdravotní středisko, závodní jídelna a denní bufet. Základním objektem pro provádění údržby a oprav elektrických vozů pro přepravu cestujících je halový komplex s oběma přístavky. Je dvou účelovým zařízením sloužícím zároveň i k remizování souprav. Do halového komplexu zaúsťuje celkem 22 kolejí a jeho teoretická deponovací kapacita je 186 vozů, praktická 165 vozů v pětivozových soupravách. Halový komplex se skládá z haly remizovací, haly provozního ošetření, haly mytí a čištění, haly oprav a přístavků pomocných provozů. V hale provozního ošetření je možno provádět nižší stupně periodických oprav elektrických vozů metra. Koleje haly jsou v celé délce vybaveny kanály se sníženou boční podlahou, které umožňují dobrý přístup pro opraváře. Hlavní technologickou činností zde prováděnou je provozní ošetření, které je nutno u provozovaných ruských souprav provádět téměř každý den. Do haly mytí a čištění zaúsťují tři koleje, přičemž každá z nich je prakticky samostatným technologickým pracovištěm. Na koleji č. 37 se nachází podúrovňový soustruh, sloužící k obnově jízdního profilu kol bez vyvázání dvojkolí. Pro zajištění správného rozložení nápravových tlaků vozidla jsou určeny kolové váhy na téže koleji. Na dalších dvou kolejích se nachází mycí a „ofukovací linka“, které přispívají k udržování čistoty povrchu skříně a zbavení se vodivého prachu z trakčních agregátů na spodku vozu. Oba čistící procesy probíhají v souladu s grafikonem. Hala oprav je určena pro periodické opravy vyšších stupňů a neplánované opravy většího rozsahu. V přední části je hala vybavena bočními kanály, které jsou dostatečně široké pro pohyb mechanizace nebo potřebných agregátů. Mezi přední a zadní částí haly je přesuvna, která umožňuje převoz vozů v opravě z jedné koleje na druhou po celé hale oprav a na jednu kolej v hale remizovací. Zadní část haly, vybavená zvedáky a mostovým jeřábem, je určena pro provádění vyvazovacích oprav, středních oprav a náročných mimořádných oprav. Po obou stranách hal se nachází přístavky pomocných provozů, které představují důležité technologické zázemí jak pro údržbu a opravy vozidel, tak i pro vlastní údržbu depa. Samostatnou část areálu depa Kačerov tvoří zkušební trať, která je vybudována na vlečkové koleji vedoucí ze železniční stanice Praha-Krč. Vlečková kolej umožňuje příjezd kolejových vozidel z tratí ČD na tratě metra. Na zkušební trati se provádí zejména zkoušky vozidel po opravách, ale významnou roli hraje také při přípravě nových vozidel před uvedením do provozu s cestujícími. Zkušební trať je dlouhá téměř 1,5 km a vozidla na ní mohou dosahovat rychlosti až 80 km/h.