Atraktivní místa k bydlení na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 26. 09. 2004

V každé městské části nebo čtvrti se nacházejí místa atraktivní a místa méně atraktivní. Pražský Spořilov je oblastí, kde je těchto míst celá řada.

Atraktivní místa pro bydlení jsou především v celé zástavbě Starého Spořilova. Platí zásada, čím tišší ulice, tím atraktivnější je bydlení. Labyrint ulic a uliček zdejší zástavby téměř dokonale izoluje byty od okolního městského hluku. Celá tato část Spořilova je až neuvěřitelně tichým místem, vezmeme-li v úvahu, že leží uvnitř pomyslného trojúhelníku čtyřproudých silnic s obrovským provozem. Nejméně atraktivní jsou byty a domy, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti Jižní spojky a magistrály, případně domy u Spořilovské spojky. Nevýhodu hlučnějšího prostředí ale do jisté míry kompenzuje kvalita, blízkost a snadná dostupnost městské hromadné dopravy. Ideální by byla kombinace těchto faktorů. Hezké místo, které je zároveň blízko tramvaje a autobusu MHD je například v zástavbě před Třešňovkou, kde je i pěkný výhled na sousední Zahradní Město. Tiché a úzké chodníky uvnitř sídliště jsou pro zdejší obyvatele výhodou až do té doby, než se rozhodnou přepravovat do svých bytů něco objemnějšího. Zajímavé je i bydlení v Choceradské ulici, které je sice poměrně odlehlé, ale zdejší byty, jako jediné na celém Spořilově nabízejí „volný výhled“ do krajiny směrem na louky a sady pod Košíkem. Výhledy z některých spořilovských bytů zase poněkud devalvují paneláky sídliště Chodovec ze 70. a 80. let. Ojedinělou a velmi zajímavou oblastí na Spořilově je lokalita zvaná „Hutě“, která má nádherné okolí, zejména Hamerský rybník. Právě proto zde v uplynulých měsících vyrostl na místě bývalé parostrojní prádelny obytný komplex Hamr.

V zásadě je ale bydlení na Spořilově atraktivní, ve všech jeho částech.