Seznam vysílačů GSM signálu (BTS stanic) na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Služby, Vydáno dne: 27. 09. 2004

Mobil má už dneska na Spořilově snad úplně každý. V současné době bylo v České republice aktivováno téměř 10 milionů SIM karet. Věrohodné statistiky o počtu mobilů sice neexistují, ale dá se očekávat, že celkový počet mobilních telefonů bude v oblasti Spořilova ve srovnání s celorepublikovým průměrem o něco nižší. To je dáno především věkovým složením Spořilova. Žije zde hodně lidí nad 70 let věku, kteří si většinou s mobilem zrovna moc „netykají“…

Nejdůležitější „věcí“ pro fungování Vašeho mobilu je signál, a ten je na Spořilově vzhledem k okolní husté městské zástavbě a blízkosti výkonných vysílačů výborný (to platí pro všechny tři české operátory – T-Mobile, Eurotel a Oskar). „Vysílače“ tohoto signálu se nazývají stanice BTS. Ty zajišťují spojení mobilního telefonu se sítí. Prostor pokrytý signálem z jedné BTS stanice se nazývá „buňka“ a pokrytí sítě je dáno množstvím a velikostí buněk na určité ploše.
Běžný uživatel mobilu sice nepotřebuje vědět z jaké BTS stanice právě přijímá hovor nebo odesílá SMS zprávu, a proto jsou níže uvedené seznamy určeny hlavně zájemcům o mobilní komunikaci. V „servisním menu“ Vašeho mobilu si pak můžete ověřit technické parametry příslušných BTS stanic. Servisní menu se dá na vyvolat na displeji u každé značky a typu telefonu jinak. Nejlépe se dá tato informace najít na internetu.
Spořilovské noviny připravily kompletní seznamy BTS stanic všech operátorů v oblasti.
Seznamy BTS stanic na Spořilově, včetně jejich technických parametrů a lokalizace jsou ke stažení v rubrice Stáhněte si.
BTS - T-Mobile
BTS - Eurotel
BTS – Oskar


Vysvětlivky k popisků v tabulkách CID - Cell Identification Number (identifikační číslo buňky) může být v decimálním nebo hexadecimálním vyjádření.
LAC - Location Area Code (číslo oblasti)
BCH - Broadcast Channel (číslo kanálu)