Radní Halová navštívila Dům Naděje Záběhlice

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 06. 10. 2004

Radní hl. m. Prahy Mgr. Hana Halová včera v doprovodu místostarosty Městské části Praha 10 Ing. Vladimíra Nováka a oblastní ředitelky Naděje Petry Lakatošové navštívila Dům Naděje Záběhlice.
Dům Naděje Záběhlice je v republice ojedinělým zařízením poskytujícím své služby výhradně starým a invalidním bezdomovcům. Je součástí integračního programu Naděje. Klienti patří ke skupině obyvatel, jimž hrozí největší diskriminace a sociální vyloučení. Stáří, ubývající síly, zhoršující se zdravotní stav, apatie, neschopnost vyznat se v nových sociálně právních podmínkách, nejrůznější závislosti a velmi často psychické poruchy jsou faktory, které předurčují tyto lidi, aby propadli záchranou sociální sítí a ocitli se bez jakékoli pomoci na ulici.

„Dům Naděje Záběhlice je zařízení, které tyto lidi opětovně integruje do majoritní společnosti. Uspokojuje jejich primární potřeby a všestranně se snaží o navrácení lidské důstojnosti. Praxe však ukazuje, že mnohým tato pomoc nestačí. Velmi brzy se vrací k původním patologickým stereotypům, tj. opětovně u nich propukají nejrůznější formy závislostí a nežádoucího chování. V konečné fázi takový klient musí zařízení opustit pro nevhodné chování. Je mu pak nabídnuta ubytovna nižšího stupně, avšak často ani zde není schopen dodržet pravidla společného soužití,“ řekla radní Hana Halová a dodala: „ K tomu, aby člověk překonal svoji závislost a chtěl žít jinak, kvalitněji, je potřeba silná motivace. Jako jedno z nejlepších řešení je uspokojovat také “vyšší“ potřeby těchto lidí. Konkrétně mám na mysli potřebu seberealizace, potřebu sociálních vztahů, altruismu, kulturní zájmy.“
„V současné době zde bydlí 30 klientů, jejichž průměrný věk je 60 let. K dispozici jsou jedno až třílůžkové pokoje, za které klienti zaplatí v průměru 80 Kč za den. Panuje zde rodinná atmosféra, obyvatelé si sami nakupují, připravují snídaně a večeře, perou, žehlí a také pěstují zeleninu, ovoce a pro potěšení květiny,“ dodává vedoucí Domu Naděje Záběhlice Alena Racková.

Zdroj: TO MHMP