Druhý barevný podchod na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: Věnceslava Pokorná, ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 20. 10. 2004

V jižní části Spořilova bude "vymalován" již druhý podchod.

Ve čtvrtek 21.října 2004 se bude na Spořilově "malovat" již druhý podchod pod Spořilovskou spojkou. Tentokrát se jená o ten mezi ulicemi Na Pahorku (respektive mezi ulicemi Senehrabská a Lešanská).

Realizace je i v tomto případě zajišťována ve spolupráci se ZŠ Jižní IV., Celou akci koordinuje ředitel této základní školy pan Mgr. Daniel Kaiser, a paní Mgr. Jitka Ferencová. Děti si pro tento podchod vybraly téma „Svět a my". Od začátku října 2004 se "severní podchod" pyšní výtvory na téma "Mořský svět".

Autor článku děkuje paní Věnceslavě Pokorné z odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 4, správkyni oblasti Spořilov, za poskytnuté informace. Autor článku: Marek Mahdal, Spořilovské noviny (SN)