Krčský les – zelené plíce Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 25. 10. 2004

Jak se vlastně ten les jmenuje?
Pár desítek metrů jihozápadně od posledních spořilovských domků se rozprostírá „velký les“. Všichni Pražané ho asi znají pod názvem Krčský les. S tím názvem to bude poněkud složitější. Pod záběhlický katastr, tedy i pod Spořilov spadá jen malá část této zelené plochy. Stavební dominantou celého lesa je několik altánů, z nichž největší se jmenuje prostě – Velký altán. A právě u této staré dřevěné stavby se sbíhají hned čtyři katastry. Spořilovský (respektive Záběhlický) sem zasahuje zhruba od stanice metra „C“ – Roztyly (hranici tvoří cesta s modrou turistickou značkou). Druhou část pomyslného hraničního trojúhelníku tvoří cesta, která vede k tenisovým kurtům. Michelský katastr je ohraničen cestou, která od Velkého altánu vede lesem až do údolí Kunratického potoka (ústí na další cestu hned za Thomayerovou nemocnicí). Tato část lesa se jmenuje

„Michelský les“. Jižně od této cesty se táhne největší část tohoto lesního komplexu – „Kunratický les“, náležející do stejnojmenného katastru a jen nejvýchodnější část lesa (v okolí chodovského hotelu Globus) patří do katastru Chodova - Praha 11. Takže jméno „Krčský les“ je poměrně zavádějící označení, ale každý sem trefí.

Celé území „Krčského lesa“ je lemováno na západě a jihu Kunratickým potokem, na severu je hranice tvořena Jižní spojkou a sídlištní zástavbou Horních Roztyl (Chodov), na východě ulicí U Kunratického lesa a loukami severně ulice Ke hrádku v Kunraticích.
Odborníci z oblasti botaniky hodnotí tuto lokalitu jako neobyčejně cenou a je pozoruhodné jak je zachovalá, vezmeme-li v úvahu, že v bezprostřední blízkosti bydlí desítky tisíc lidí v sídlištích.

Co tu roste ?

V „Krčském lese“ narazíte na smrk ztepilý, borovici lesní, místy na borovici černou, dále zde roste dub červený, modřín opadavý, lípa srdčitá a další. Jsou zde i partie doubrav a dubohabrových hájů. Z keřů jsou nejvíce zastoupeny střemcha hroznovitá, líska obecná, bez černý, hloh ostrotrný a svída krvavá. V luhu podél Kunratického potoka většinou dominují porosty olší, vrb, topolů a jasanů. Spolu s přilehlými strmými svahy je luh součástí přírodní památky – „Údolí Kunratického potoka“, o rozloze 150 ha. Na strmých jižně exponovaných svazích proti Thomayerově nemocnici se vyskytují zakrslé doubravy, dokonce s ostrůvkovitým výskytem vřesu.

Tuto celou oblast lze s mírnou nadsázkou nazvat „zelenými plícemi Spořilova“. Spořilovští zde tráví čas jízdou na kole, procházkami, ale na sbírání hub tady ideální místo rozhodně není, protože je tu víc potenciálních houbařů, než-li hub.

…a jestliže budete z dlouhých toulek Krčským lesem unaveni, není nic lepšího než navštívit jednu ze dvou vynikajících a stylových výletních restauracích (nebo rovnou obě):

Více informací:
„Na tý louce zelený“ - http://www.natyloucezeleny.cz/ „U krále Václava IV.“ - http://www.24hours.cz/ukralevaclava/