Posílení osvětlení na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Zdroj: ÚMČ Praha 4 a obyvatelé Spořilova, Vydáno dne: 04. 11. 2004

Doposud temná zákoutí na Spořilově získají nové osvětlení.

Ve Spořilovských novinách jste se již o záměru na instalaci nových pouličních lamp dozvěděli. Celá záležitost nyní konečně dostává konkrétní obrysy. Nové osvětlení bude na Spořilově instalováno v ulici Na Chodovci a dále v ulici Severní I, a to na základě četných požadavků občanů na řešení stávajícího osvětlení v ulici Na Chodovci, kde jsou stožáry veřejného osvětlení směrovány na vozovku a světlo na chodník ubírají koruny vzrostlých stromů (břízy a husté borovice). V této souvislosti byl dán požadavek na Odbor městského investora Magistrátu hl.m.Prahy (OMI MHMP), kde byl celý projekt vypracován. Po několika letech čekání se letos podařilo stavbu doplnění svítidel realizovat. V ulici Na Chodovci ve směru od soukromé spořilovské pekárny směrem k podchodu, nebyly žádné problémy s umístěním kabelů. V druhé a třetí části, směrem ke škole (ZŠ Na Chodovci), bylo velmi složité umístit kabely tak, aby výkop nezasahoval do kořenového systému stromů. Na obou stranách, jak v pásu komunikační zeleně, tak v předzahrádkách, jsou inženýrské sítě. Ve chvíli, kdy došlo na výkopy, se ozvaly opět hlasy místních občanů, že dochází k likvidaci stromů. Stížnost byla řešena i se zástupci České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Bylo konstatováno, že nedošlo k zásadnímu poškození kořenového systému, které by směřovalo k neodvratnému odumření stromů. Byly stanoveny podmínky (ČIŽP, Odbor životního prostředí ÚMČ P4), za kterých budou práce pokračovat. Firma, která práce provádí, pracuje nyní zvlášť ohleduplně.

V ulici Severní I je situace obdobná. Na místě bylo řešeno umístění svítidel v předzahrádkách, pokud možno citlivě, bez zásadního poškození vzrostlé zeleně. V těchto případech je velmi složité vyhovět požadavkům občanů, kteří si stěžují na nedostatečné nasvícení chodníku a možné ohrožení ve večerních hodinách, a na druhé straně zajistit splnění všech podmínek pro umístění stavby. V současné době je prioritním požadavkem zajištění bezpečnosti občanů.

Nové osvětlení spořilovských ulic je přínosem nejen pro obyvatele této čtvrti, ale i pro návštěvníky.

Autor článku děkuje paní Věnceslavě Pokorné z odboru životního prostředí a územního rozvoje ÚMČ Praha 4, správkyni oblasti Spořilov, za poskytnuté informace.