Obchodní centrum na Chodovské

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Vydáno dne: 05. 11. 2004

Městské zastupitelstvo schválilo v září 2004 změnu územního plánu číslo 468 a dalo tak de facto zelenou výstavbě nového obchodního střediska ve stávajícím areálu Pražské teplárenské - západně od ulice Chodovská. Změna funkčního využití současné plochy, kolem, které denně projede tisíce aut a autobusů MHD směrem na Spořilov, se týká území na západ od ulice Chodovské a jižně od potoka Botiče. Uvažuje se zde o výstavbě velkého obchodního střediska, které by oživilo tuto, jinak téměř liduprázdnou „zapomenutou“ lokalitu v areálu teplárny.

Severním směrem od Botiče je již několik let v provozu supermarket Kaufland (jak ukázala nedávná anketa na Spořilovských novinách, tak je i nejoblíbenější), ale jak je vidět, tak kupní síla Čechů roste a ní i poptávka po stále dalších komerčních zónách.Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu územního plánu, která předpokládá velmi intenzivní využití pozemku pro komerční účely je třeba v dalším stupni projektové dokumentace prokázat způsob dopravní obsluhy pozemku včetně kapacitního posouzení dotčených křižovatkových uzlů komunikační sítě. Při severní a jihozápadní hranici této plochy prochází totiž tepelné napáječe. Využití pozemku je omezeno jejich ochrannými pásmy, které musí být respektovány případně po dohodě s provozovatelem budou napáječe přeloženy. Při severozápadní hranici pozemku teče potok Botič, který je v tomto úseku „v tunelu“ a s nímž je také nutno počítat. Celý areál je průmyslový a nezasahuje tak do celoměstského systému zeleně. V rámci celého projektu je rovněž počítáno i se založením pásu zeleně v severní části území v okolí zaklenuté části potoka Botiče. Tento pás bude zároveň součástí pokračování lokálního biokoridoru. Navrhovaná změna z hlediska územního plánu neznamená významné zhoršení podmínek životního prostředí v dané lokalitě.
Po OKC Eden poblíž Slávie, se tak i toto centrum stane dalším místem, kde budou obyvatelé Spořilova „vysypávat své peněženky“.