Atypická stavba na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Zdroj: www.tvujdum.cz, Vydáno dne: 08. 11. 2004

Čas betonových králíkáren, kde se jednotlivé byty podobají jako vejce vejci, patří stále více minulosti. Moderní architektura vyniká nápaditostí prvků a často se stává dominantou jinak poměrně šedého okolí. Někdy si i řekneme, kam až architekt na takové nápady chodí? Má je odkoukané z odborných zahraničních časopisů či má tak bohatou obrazotvornost? Často ale netradiční tvar zástavby může mít zcela praktické příčiny. Takovým typickým příkladem je projekt bytového domu ve tvaru dvou pronikajících se čtverců v Praze 4 – Spořilově, který byl dokončen na podzim roku 2002. K zástavbě byl nabídnut pozemek podél Choceradské ulice, který dlouhou dobu ležel ladem. Důvodem bylo to,

že jeho tvar neodpovídal dodavatelským možnostem 60. let, kdy byla stavebně dokončena převážná část sídliště Spořilov. Za podpory radnice Prahy 4, která v této lokalitě doplňuje sortiment obchodů a služeb, nám bylo investorovy nabídnuto, aby tento prostor zastavěl. Neměla to však být další „krabice“, která by v kontextu s okolím rozhodně nepůsobila zajímavě. Představy Městské části Prahy 4 byly takové, že by stavba měla uzavírat průhled hlavní ulicí směrem k Choceradské.

Vlastní řešení bytového domu bylo podřízeno možnostem pozemku, konkrétně odstupem od kanalizace a vysokého napětí. Podle předpisů existují totiž okolo těchto sítí ochranná pásma, ve kterých se nesmí stavět. U kanalizace je to například tři až pět metrů, přičemž zde bylo umožněno tři metry. Vzhledem k rozmanitosti daných sítí musela být deformována původní architektonická představa, takže z toho vyšel docela zajímavý návrh. Nejde tedy o žádný avantgardní výmysl architekta, ale odraz staveních aktivit, které zde za posledních 20 až 30 let probíhaly. Výsledkem je vytvarovaný dům, který by nevznikl nikde jinde než na sídlišti Spořilov v Choceradské ulici. Netradiční technologie byla použita pro zakládání. Celý pozemek je pokryt vysokou navážkou, na které není bezpečné stavět, takže jsme použili pilotový základ až ke skalnímu podloží v hloubce pěti metrů. Ta pilotáž sama o sobě není nic moderního, ale v našich podmínkách se příliš často nevyužívá. Další řešení už je více méně tradiční. Jedná se převážně o železobetonový skelet s vyzdívkou, který byl u nás aplikován už v meziválečné době. Většina ploch, to znamená sloupy, zavětrovací stěny, kam patří i výtahová šachta, je z monolitického železobetonu, vyzdívky z keramických materiálů porotherm, které mají kvalitní akustické parametry a tepelně izolační plášť. Celá stavba je zajímavá nejen výběrem vhodných hmot, ale také skladbou bytů.

Jsou to především malé, jedno, maximálně dvoupokojové byty do 50 metrů čtverečních a pak zase velké 4 + 1 od 80 do 90 metrů čtverečních. To svědčí o tom, že u nás převažují krajnosti a stále chybí poptávka střední vrstvy. Samotné rozvržení bytů je dáno poptávkou, kterou zkoumá investor. Je zajímavé, že bohatší vlastníci velkých bytů chtějí bydlet skoro výhradně ve vyšších patrech, takže menší byty jsou dole a velké „luxusní“ nahoře. Kromě toho se zde ale nabízí možnost ustupujícího podlaží, které by pomohlo vyřešit tzv. mezonetové byty s průchozím vnitřním schodištěm. V dolní části stavby jsou dvě garážová podlaží, přičemž přízemí je vyhrazeno pro krátkodobé návštěvy a suterén pro garážování. Pro zajíždění jsou zde jednopruhové rampy, které jsou vybaveny signalizačním majáčkem, aby se nestřetla dvě protijedoucí auta. Ten se automaticky zapíná, když se otevřou vrata garáže. Jinak je v suterénu společné domovní vybavení včetně malé prádelny a sušárny, sklepní boxy a centrální rozvod tepla. Zatím patří dálkové vytápění k nejdražším, ale tvrdí se, že tomu bude naopak. Osobně si myslím, že i kdyby tyto prognózy byly přehnané, určitě v tom nebude rozdíl. Dosavadní vysoké náklady jsou dány převážně ztrátami způsobenými netěsností potrubí a tím, že je teplárny kalkulují uživateli.

Stejně jako investor přizpůsobil tvar domu komunálním sítím, přizpůsobil ho také vzrostlé zeleni. Všechny stromy byly předmětem dendrologického posudku, na jehož základě bylo rozhodnuto většinu z nich zachovat a podřídit jim tvar parkoviště, které je na západní straně jakoby zazubené. Kromě toho se obyvatelé mohou těšit pohledem na střechu přilehlého Penny m Marketu, která je pokryta vrstvou substrátu a osázena suchomilnými rostlinami. Celý objekt nedaleko lesoparku, odkud lze pohodlně dojít k Hamerského rybníku, kde je výborná možnost relaxace.