Nové ulice na Bohdalci

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Zdroj: OPR MHMP, Vydáno dne: 07. 12. 2004

Rada hl. m. Prahy 30. listopadu 2004 schválila názvy veřejných prostranství na území hlavního města. Jde celkem o patnáct nových pojmenování ulic a veřejných prostranství. Mezi nimi jsou i dvě ulice v lokalitě Bohdalec.

Jde o ulice Novobohdalecká a U slatin.
Novobohdalecká - název navazuje na staré místní pojmenování Bohdalec. Vychází jižním směrem z ulice Pod Bohdalcem I východně od křižovatky s ulií Pod Bohdalcem II, vstupuje do ulice Nad Vršovskou horou.
U slatin - název vychází z místních přírodních podmínek a navazuje na podobně motivovaný název Na slatinách.