Chodníky na ledě

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 14. 12. 2004

Zimní měsíce často přinášejí velké výkyvy venkovních teplot, jejichž následkem se často spořilovské chodníky a ulice často mění v kluziště...

Je zřejmé, že v zimním období je mnohem složitější udržovat na Spořilově čistotu veřejných prostranství. Úklid městských částí je v zimě mnohem náročnější a na údržbu jsou proto vynakládány značné finanční prostředky. Přesto ne každému je jasné, kdo je povinen tuto údržbu provádět a kdo je za ní odpovědný.

Komunikace můžeme na Spořilově rozdělit na tři druhy:

1) V zásadě všechny komunikace první třídy udržuje Technická správa komunikací (TSK). Zjednodušeně řečeno, jde o téměř všechny silnice, kudy jezdí Městská hromadná doprava a hlavní komunikace procházející celým Spořilovem. TSK je povinna tyto komunikace udržovat průběžně v návaznosti na klimatických podmínkách.

2) Většina komunikací na Spořilově je však ve správě jednotlivých místních radnic (úřadů městských částí), v našem případě ve správě nuselské Radnice. Jde také o chodníky, parky nebo i objekty na obecních pozemcích, kde je městská část povinna zajistit na základě předpisu číslo 104/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích sjízdnost a schůdnost. V žádném případě se nelze odvolávat na cedule „v zimě se cesta neudržuje“ apod.

3) Soukromé pozemky a chodníky přiléhající k soukromým nemovitostem. Zde platí jako u předchozí skupiny majitel je povinen zajistit na základě předpisu 104/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích sjízdnost a schůdnost komunikace či pozemku. Připomínáme, že Občanský zákoník (zákon číslo 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v paragrafu 450 a následujících zakládá odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, přírodě a životním prostředí způsobenou nedostatečným úsilím o odvrácení škod na výše jmenovaných. Jinými slovy – můžete v občanskoprávním sporu žádat o náhradu škody majitele pozemku, pokud na daném místě na Spořilově zlomíte nohu a nebyla zde zajištěna schůdnost, či sjízdnost.