Jak se sůl dostává ke kořenům stromů?

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 21. 12. 2004

Navazujeme na článek „Umírání spořilovských stromů“ a začínáme se věnovat příčinám jejich usychání. Odborníci zjistili, že půda obsahuje množství soli ze zimní údržby vozovek. Sůl škodí stromům dvojím způsobem: kontaktně – při dotyku se stromem a ve formě půdního roztoku. Zasažený strom nejprve ztrácí část aktivních kořenů. Následně dochází k otravě nadzemních částí, v listech se kumuluje chlor a již během letních prázdnin strom ztrácí olistění a prosychá. Přežije-li dávky soli v půdě, zůstává dlouhodobě poškozen.

Jakými způsoby se sůl ze zimní údržby silnic dostane ke stromům?

- slaná sněhová voda neodtéká rovnou do kanálu.
Nejprve teče ke kraji silnice a prosakuje do půdy prasklinami ve vozovce. U dlážděných vozovek se sůl vsakuje přímo do země. Sůl pak teče podél obrubníku, kde se mezerami mezi obrubníky a mezi obrubníky a vozovkou vsakuje do půdy. Půdou protéká po spádnici dolů a zasoluje půdu i několik desítek metrů od silnice. Využívá inženýrských sítí jako drenáže a zvyšuje tak rozsah působení. Ve svažitém terénu (Spořilov) se dostane zpět k povrchu třeba i uprostřed parku pod solenou silnicí.

- sypače rozmetají krystaly soli přímo na trávníky a pod stromy
Použitím nevhodně velkých (vzhledem k šíři vozovky) a neseřízených vozů a rozmetáním těžkých kusů soli (velké krystaly) sůl dopadá až na trávníky ke stromům. V úzkých ulicích a při objíždění parkujících vozů projíždí sypače těsně podél alejí a soustavně je nasolují. Na křižovatkách spořilovských ulic vybočuje záď vozu do alejí a rozmetává sůl daleko do trávníků. Hodně škodí také tzv. preventivní zásahy. Silničáři při předpovědi sněžení sypou krystaly soli na suchou vozovku – u nás jsou pravidelně vidět právě na ul. Hlavní. Krystaly soli rozmetávané velkou rychlostí na holé vozovky končí také v důsledku průjezdu dalších vozů v převážné míře na krajnicích a dále v zeleni.

- cákání slané břečky a její plužení přímo na trávník a kmeny stromů.
Kola aut rozstřikují kusy soli (viz preventivní posyp na suchou vozovku), sněhovou břečku a vodní solanku ze silnice na zelený pás. Úklidové vozy s radlicemi vyhrnují nasolený sníh a břečku do zeleně nebo ji slaným gejzírem z radlice přímo kropí. Plochy zeleně nelze používat jako skládku nasoleného sněhu vyhrnutého z vozovek! (Zatímco čistý sníh by byl naopak vítaným zdrojem vody).

- technologická nekázeň obsluh sypačů
Rozmetání soli přímo do zeleně, nevypínání rozmetadel při obrátkách a při zpomalování u překážek a křižovatek. Nedodržování schválených tras posypu, překrývání tras ap.

- přílišné používání soli pro ošetření vozovek
Používání soli je velmi efektní, „levné“, ale také alibistické. Usnadňuje práci silničářům, holé vozovky sbírají body voleným zastupitelům. Ničivé důsledky na prostředí nejsou dlouho patrné.