Z radničního zpravodaje 2/2005

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 07. 02. 2005

Ve schránkách spořilovských občanů se objevilo únorové číslo zpravodaje radnice Prahy 4, který vychází pod názvem Tučňák.
O Spořilovu se zde píše v následujících souvislostech:

- na s. 1 je opět upoutávka na výstavu spořilovského výtvarníka Vladimíra Pechara na Pražském hradě (končí 27. února),
- na s. 2 ve Zprávách z radnice je uveřejněno oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na opravu a rekonstrukci hospodářského pavilonu a spojovacího koridoru MŠ Na Chodovci (Měchenická 2540),
- na s. 5 je článek o životě Václava Pavlíčka, předního českého právníka a odborníka na církevní právo, který v 60. letech žil na novém Spořilově a v letech 1966 - 1969 působil jako poslanec v Obvodním národním výboru Prahy 4,
- na s. 6 Pavel Fojtík popisuje historii spořilosvké tramvajové smyčky,
- na s. 12 Spořilovák Vladimír Prchlík seznamuje čtenáře s bohatou historií spořilovského Sokola,
- na s. 13 připravila šéfredaktorka radničních novin Jarmila Šírová reportáž o nedávném zemětřesení v Jižní Asii z pohledu pracovníků spořilovského Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky,
- na s. 14 nechybí tradiční servisní informace o aktuální výstavbě a přistavování kontejnerů v únoru.