Nový strážník Městské policie na Spořilově - pan Martin Lunda

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Zdroj: ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 10. 03. 2005

V ulicích celého Spořilova budete v současné době potkávat nového strážníka Městské policie Praha - pana Martina Lundu

Mezi základní úkoly spořilovských strážníků při zabezpečování záležitostí veřejného pořádku v naší čtvrti patří:

· dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
· přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
· dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití,
· odhalování přestupků a v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii též ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení za spáchané přestupky,
· upozorňování fyzických a právnických osob na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace konat opatření k jejich odstranění.

V okrsku č.12 pracovně nazvaný "Spořilov", působí v současné době (březen 2005) dva strážníci - specialisté. V sídle obvodního ředitelství v Táborské ulici je zajištěna nepřetržitá služba na operačním středisku, autohlídky zajišťující výjezdy na tísňovou linku 156, přestupkové oddělení a nepřetržitá hlídková služba dalších strážníků, vykonávajících službu na celém území obvodního ředitelství MP Prahy 4. Okrsek „Spořilov“ je ohraničen ulicemi Jižní spojka, ulice 5. května a hranice katastrálního území městské části Praha 4.

Nový strážník - okrskář, pan Martin Lunda se společně s paní Jitkou Sittovou starají o Vaši bezpečnost na Spořilově.

Spořilovští okrskáři sídlí v kanceláři na Hlavní ulici č.114/2930, Praha 4 – Záběhlice (tel.: 272 774 009), kde je zastihnete každou středu středu od 10:00 hod. do 11:00 hod. a od 16:00 hod. do 17:00 hod. V ostatních hodinách je ale potkáte přímo ve spořilovských ulicích a uličkách.

Kontaktní telefon na služebnu, která se nachází v ulici Štúrova 1282, Praha 4 - Krč (tzv. Modrý pavilon) je 241 710 817 Kontaktní e-mail na spořilovské okrskáře je: okrskari.p4@mppraha.cz