Psí blechy hrozí i na Spořilově!

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 15. 03. 2005

Blechy nepovažují lidé právem za příliš vítané společnice. Jak se k ním ale dostávají? Mohou je získat třeba od domácích zvířat, s nimiž v bytech žijí? Světlo do tohoto problému se snaží vnést – a také poradit jak se s ním vypořádat – Státní veterinární správa České republiky v tiskové zprávě vydané počátkem března.

Podle tohoto sdělení může psí blecha na člověka „přeskočit“, ale nesetrvá na něm. Opačně to ale možné je. Lidská blecha může na psovi velice dobře parazitovat.
Většina dospělců blech, kterých je v populaci asi kolem 20 %, žije na svém hostiteli, zatímco zbylých 80 %, což jsou larvy, tedy vývojová stadia, se zdržuje volně v prostředí. Proto by si držitelé domácích chlupáčů, u nichž se blechy vyskytnou, měli uvědomit, že jednorázové odblešení je jen prvním krokem k nápravě; druhým, který by měl následovat, by měla být dokonalá asanace prostředí – pelechu, boudy, přikrývek apod.
Lze doporučit používat zejména pro psy, ale i pro kočky, prostředky s dlouhodobým účinkem, například antiparazitární obojky. Existuje také velký výběr antiparazitárních a medikamentózních přípravků. Pro kočky je například vhodný prostředek, který se vetře do jejich srsti. Namístě je pak ale obezřetnost, protože se tato aplikace kočkám většinou nelíbí a nutí je k urputné obraně.
Udržování domácích zvířat bez vnějších parazitů, tedy bez blech, vší, či klíšťat, by mělo být základní podmínkou úspěšného a bezproblémového chovu. Tito parazité mohou totiž přenášet mnohá onemocnění, například i nepříjemná onemocnění kůže.
Zablešení zvířat chovaných v bytech se obecně považuje za průvodní jev nedokonalé péče o ně. Přitom je pomoc aplikací moderních dezinsekční přípravků velmi jednoduchá. Domácím psům a kočkám, je například potřeba pravidelně prohlížet kožich.


Zaslal Ing. Jindřich Šátek