Noc s Andersenem v knihovně na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 11. 03. 2005

Městská knihovna v Praze připravila ve své pobočce na Spořilově, zajímavý a poměrně netradiční program.

Spořilovská knihovna, kterou najdete na sídlišti II v Postupické ulici č.7 má na březen a duben 2005 připraven zajímavý program pro děti. V pátek 1.dubna 2005 se tu totiž koná akce nazvaná Noc s Andersenem (pohádková noc v knihovně). Při této akci malí čtenáři stráví celou noc ve spořilovské knihovně, kde budou moci potkat i "svoji pohádkovou bytost". Tato akce je ale výhradně pro děti mladší 10-ti let, které jsou v dané době zcela zdravé (bez příznáků např. chřipky, angíny nebo jiné nemoci, která řádí v těchto týdnech).

Dítě musí být navíc schopno samo vydržet noc bez svých rodičů. Vzhledem k prostorám knihovny je samozřejmě počet dětí, které se chtějí akce zúčastnit omezený. Vyplněnou přihlášku spořilovské děti odevzdají paní knihovnici, a to společně s vlastnoručním obrázkem své pohádkové bytosti.

Kromě této zajímavé akce pro děti, nabízí nově zrekonstruovaná knihovna na Spořilově i "osvětovou"akci pod názvem "Seznamte se s internetem a webovými stránkami Městské knihovny Praha". Ještě 16.března, 23.března a 30.března 2005 od 11:00 do 12:00 hodin, máte možnost se této akce zúčastnit. Navíc je pro malé a větší čtenáře ze Spořilova připravena každý měsíc soutěž, ve které mohou čtenáři, kteří správně odpoví na soutěžní otázku získat drobnou odměnu. Telefon do spořilovské knihovny v Postupické 7 je: 272 774 534 (e-mail: sporilov@mlp.cz)