Ostrůvek na Hamráku bude mít konkurenta!

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Zdroj: Občasný čtenář Spořilovských novin pan V.Z., Vydáno dne: 19. 05. 2005

Doposud nejmenší pražský ostrov - ostrůvek na Hamerském rybníku, na kterém byly v rámci projektu "ZOH" nedávno vysazeny tři nové stromy, bude mít v poměrně dohledné době konkurenta. Kde?

Tuto zimu 2004/2005 začaly práce na velké rekonstrukci Počernického rybníka v obvodu Prahy 9. Počernický rybník leží mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi (samostatné městské části). Jako celek je rybník přírodní pamatkou.

Rybník, který je přibližně pět krát větší než spořilovský Hamrák se dočká dokonce i svého ostrůvku. Přes 15 milionů korun bude stačit nejen na rekonstrukci hráze, odbahnění dna, ale i na výstavbu samotného ostrůvku.

O velikosti nově navrženého ostrůvku lze v současné době jen spekulovat. Dá se ale očekávat, že bude o něco větší rozlohy než malý ostrůvek na Hamráku. Prvenství, coby nejmenšího pražského ostrůvku si tedy náš Hamrák snad podrží i nadále... V současné době je druhým nejmenším pražským ostrůvkem ten na rybníku "Vrah" v blízkosti Milíčovského lesa na Jižním Městě.

Doufejme tedy, že náš spořilovský ostrůvek Hamrák zůstane i do budoucna tím nejkrásnějším pražským ostrůvkem.