Omezte solení komunikací – reakce veřejnosti na otevřený dopis Prof. Dr. Peška

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Informace, Vydáno dne: 25. 05. 2005

Dr. Jiří Pešek oslovil 23.1.2005 Obvodní úřad v Praze 4 s žádostí o omezení posypu solí na Spořilově jako reakci na jeho prokázané škodlivé účinky na stromy a zeleň. 27.1. k jeho dopisu připojil hlubší odborné hledisko Ing. Jan Fischer, správce zeleně na Spořilově.

Podpisové archy pro připodepsání pod otevřený dopis byly umístěny na třech místech (lékařská ordinace, kostel, soukromý byt) a dopis byl uveřejněn na internetových stránkách www.sporilov.info. Nebyla mu dělána žádná širší propagace na veřejnosti, přesto se podpisové archy spontánně šířily po Spořilově. Z tohoto důvodu není možné přesně určit, kolik obyvatel připojilo svůj podpis. Redakci Spořilovských novin se vrátilo 23 archů s 321 podpisy.

Všechny podpisy budou předány na Obvodní úřad v Praze 4, aby tvořily přílohu dopisu Dr. Jiřího Peška - žádosti o omezení posypu solí na Spořilově.

Mimo písemné podpisování otevřeného dopisu bylo možné hlasovat v internetové anketě uveřejněné ve Spořilovských novinách. Na otázku „Souhlasíte s nadměrným používáním soli na Spořilově pro posyp ulic v zimním období?“ reagovalo 526 čtenářů, resp. domácností. 455 hlasujících (86.5%) odpovědělo NESOUHLASÍM. 71 čtenářů (13.5%) s dosavadní praxí souhlasí. Serióznost výsledků internetového hlasování je zajištěna tím, že z každého počítače lze hlasovat jen jednou. V důsledku to však znamená, že počet odevzdaných hlasů odpovídá počtu domácností, nikoli jejích členů. Skutečný počet zájemců o hlasování (a problematiku solení versus zeleň) je vyšší.

O další postup celé problematiky solení a jejího omezení ve prospěch zeleně se budeme i nadále zajímat, interpelovat poslance, kontaktovat příslušné organizace a informovat média.