Protestují proti slučování škol

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 30. 05. 2005

(Krč - od našich čtenářů): My, rodiče žáků důrazně protestujeme proti bezprecedentně nekoncepčnímu záměru slučování Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Praha 4, Filosofská se Základní školou U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320.

Rada Městské části Praha 4 na svém XII. zasedání dne 10. května 2005 bohužel schválila sloučení Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 se Základní školou U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 a o této záležitosti doporučila hlasovat na zasedání zastupitelstva, které se uskuteční dne 22. června 2005.

Na připravovaném záměru sloučení škol nás silně znepokojuje:
1/ Praha 4 nemá koncepci rozvoje školství.
2/ Záměr slučování škol nemá oporu v žádném analytickém materiálu podloženém demografickou studií. Na včerejším veřejném slyšení s paní místostarostkou PhDr. Mgr. Helenou M. Tarkó jsme nedostali odpovědi na otázky PROČ, JAK , KDY? Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo MČ Praha 4 má o návrhu sloučení škol jednat a rozhodovat již 22.6.2005 máme velmi omezenou možnost vyjádřit a prezentovat naše postoje a stáváme se tak z partnerů pouhým příjemcem sdělení, že dochází ke změně. Tato plánovaná změna nemá žádný veřejně dostupný informační materiál k tématu budoucnosti našich škol, na www.praha4.cz jsou velmi obecně formulované podklady, řada údajů je nepřesná a řada plánovaných kroků nelogická, jedná se o:
- Koncepci harmonizace sítě škol a předškolních zařízení jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 4 - přílohu k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 13Z-30/2004, ze dne 8.9.2004; - Rámcový soubor opatření k harmonizaci sítě základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4 - přílohu k usnesení Rady MČ Praha 4 č. 6R-214/2005 ze dne 14.3.2005;
- Zápis z jednání školské komise ze dne 20.4.2005;
- Usnesení Rady MČ Praha 4 č. 12R-407-2005 ze dne 10.5.2005;
- Odpověď na dopis paní místostarostky PhDr. Mgr. Heleny M. Tarkó Klubu přátel ZŠ U Krčského lesa ze dne 10.5.2005. posíláme v přílozeNemůžeme přijmout skutečnost, že o tak závažném kroku jako je záměr slučování dvou škol s celkem 1 080 žáků neexistuje jiná dokumentace, do které by rodiče žáků mohli nahlédnout a se záměrem se detailně seznámit.

Jménem našich dětí proto žádáme, aby sloučení shora uvedených škol nebylo 22. 6. 2005 v Zastupitelstvu Prahy 4 projednáváno. Žádáme, aby byla nejprve přijata koncepce rozvoje školství v Praze 4. Teprve následně, aby byly projednány změny a slučování jednotlivých škol ve veřejných slyšeních a to před Výborem pro výchovu a vzdělávání a v Zastupitelstvu.

Za Klub přátel ZŠ U Krčského lesa
Lenka Omelková