Reakce starosty na otevřený dopis proti solení komunikací

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 09. 07. 2005

24.6.2005 odeslal starosta Zdeněk Hovorka osobní dopis se dvěma přílohami jako odpověď na požadavky části Spořilováků ohledně ochrany zeleně před škodlivým solením komunikací.
V dopise přiznává "významnější poškození komunikační zeleně a částečně i parkových ploch solí v kombinaci s extrémním suchem zejména v minulém roce". Píše, že Rada městské části navrhla vyřadit z plánu zimní údržby většinu místních komunikací sjízdných v rovině, kde se nachází nechráněná vegetace bezprostředně u vozovky.
Dále zdůrazňuje "žádám přijetí osobní odpovědnosti ze strany Technické správy komunikací a náhrady škod při zjištění posypu soli na všech plochách zeleně."

V příloze dopisu je usnesení Rady městské části Praha 4 ze 7.6.2005 (č. 14R-466/2005), kde se pouze navrhuje zapracovat do plánu údržby připomínky s tím, že jediný uložený úkol je doručit tento návrh na STK.


Příloha usnesení Rady:
Připomínky - návrhy změn ve způsobu zimní údržby komunikací:
Z chemické údržby (posypu solí) vyřadit všechny komunikace s nižším provozem a komunikace bez provozu MHD sjízdné v rovině, kde se vyskytují důležitá komunikační stromořadí bezprostředně u vozovky. V systému údržby to znamená zařadit tyto komunikace do III. kategorie pořadí ZÚK.

Jedná se o ulice V Rovinách - obousměrný úsek se stromořadím břestovců (v Praze vzácné)...., ul. Lopatecká (Podolí),(není v rovině, ale jsou zde solí velmi poškozené dřeviny). Stejná situace je v ul. Na Květnici a Na Veselí (Nusle) - úsek korkovníků... Za Zelenou liškou, Nad Havlem, Višňová, Sulická, K Novému dvoru, U Lesa, Na Větrově - lipová stromořadí. Ul. Na Úlehli (Michle), v Památkově chráněné oblasti starého Spořilova - Roztylské náměstí, Roztylské sady, Jihovýchodní VI., Jihozápadní V., Jižní náměstí, Východní náměstí, Jižní IX., Boční I. a II., Jižní I., Jihozápadní VIII., (Záběhlice)

Pokud bude zpracován plán zimní údržby komunikací, žádáme jeho důsledné dodržování, které dle našich šetření v terénu doposud nebylo prováděno. Dále je nezbytné důsledně dodržovat šířku chemického posypu. Tato skutečnost je primární záležitostí v ochraně stromořadí před vlivem zasolení. Bylo již několikrát na jednání s OŽP domluveno a přislíbeno zaměstnanci provádějícími ZÚK. Zatím jsme při kontrolách neshledali, že by toto opatření bylo na většině komunikací dodržováno.
Dále žádáme o omezení preventivního solení na nezbytně nutnou míru a znovu zdůrazňujeme nepřesolování do zeleně zvláště v ulicích Hlavní, Olbrachtova, Choceradská, Na Chodovci, Severozápadní I., Severovýchodní I., Lešanská, Pujmanové, Děkanská Vinice, Novodvorská, Na Dolinách, Táborská, Milevská, Jeremenkova, Na Lysině, Nad Spádem, Procházkova, Antala Staška.
Žádáme přijetí osobní odpovědnosti ze strany TSK a náhrady škod při zjištění posypu soli v plochách zeleně.