Významné objekty na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Zdroj: publikace Ulice a domy města Prahy, Victoria Publishing, Vydáno dne: 24. 07. 2005

V zajímavé a přehledné publikaci "Ulice a domy města Prahy", která byla vydána v roce 1995, jsme našli i několik objektů a domů na Spořilově...

Bělčická č.p. 2459

Nachází se zde velkoprodejna Centrum. Jde o dvoupodlažní halový objekt s prodejnou o 3000 m2 prodejní plochy, poštou a spořitelnou. Konstrukce je monolitická a železobetonová, z roku 1968, od architekta J. Růžičky.

Boční 32 - 650 Rodinný dům s ordinací z roku 1928, architekti V.Brožek a K.Polívka

Božkovská 4-2967

Poliklinika Praha 4 - Spořilov je třípodlažní budova s průčelím vodorovně členěným. Byla vybudována v letech 1968 - 1971. Architekti byli Z. Přáda, B. Bečvář, zajišťuje zdravotní služby pro obvod s 20 000 obyvateli.

Hlavní 6 - 1152

Rodinný dům z roku 1930 od architektů V.Brožka a K.Polívky

Hlavní 114 - 2930

Internát Spořilov, čtrnáctipodlažní budova železobetonové montované konstrukce, 350 lůžek, Postavena roku 1968, od architekta J. Holečka.

Jihovýchodní III 11-944

V letech 1939-1940 tu vydával český malíř a grafik Vojtěch Preissig se svou dcerou Inou Bernáškovou ilegální protinacistický časopis "V boj" - oba byli za tuto svoji činnost popraveni, pamětní deska na stěně domu.

Jihozápadní V 28-998

Rodinný dům z roku 1929. Architekti V.Brožek a K.Polívka

Jižní IV 10-1750

Škola z let 1929-1931 a 1933-1934 od architektů V.Brožka a K.Polívky, stavební úřad h.m.Prahy

Jižní VII 13, 15 - 1070 - 1071

Rodinný dvojdům z roku 1928, architekti V.Brožek a K.Polívka

5.května - Spořilov (směrem k budově T-Mobile)

Pěší lávka přes dálnici (1966-1973), architekt F. Trčka, Vojenský projektový ústav

Roztylské náměstí

Kostel sv. Aněžky, moderní architektura (1930-1932), V.Brožek a K.Polívka

Ryšavého

Stanice metra Roztyly - trasa C, v provozu od roku 1980, monolitická železobetonová rámová konstrukce, budovaná z otevřené jámy, Nadzemní vestibul s prosklenými stěnami a návazností na bus MHD a ČSAD, Hlavní projektant M.Kyncl

Severovýchodní I 2-6 - 1422-1424

Nájemní dům s obchody, z roku 1928, architekti V.Brožek a K.Polívka