Základní umělecká škola Dunická nabízí dětem

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Vydáno dne: 26. 07. 2005

Přijímací řízení do jednotlivých uměleckých oborů pro školní rok 2005/2006 sice již proběhlo, přesto vás možná bude zajímat, jaké služby škola poskytuje a v jakých oborech děti vzdělává.

V HUDEBNÍM OBORU jde o přípravnou hudební výchovu. Děti mohou navštěvovat hodiny hry na hudební nástroj podle výběru – housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcové flétny, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, tuba, klavír, klávesy, kytara. Rovněž mohou navštěvovat sborový zpěv, a pěveckou hlasovou výchovu (sólový zpěv). Součástí studia je výuka Hudební nauky, Komorní hra, Hra v souboru, Hra v orchestru apod., podle učebních plánů pro Základní umělecké školy. Minimální věk pro hudební obor je stanoven na 5 let.
V TANEČNÍM OBORU mohou děti od 5 let navštěvovat Taneční průpravu, Současný tanec, Lidový tanec, Klasickou taneční techniku, pro pokročilé tanečníky je určena Taneční praxe.
Ve VÝTVARNÉM OBORU jsou v následujícím školním roce pro děti od 6 let otevřeny obory: Kresba, Malba, Grafika, Dekorativní činnosti, Modelování, Keramika, Tiskařský lis.
V LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM OBORU pak Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost, Práce v souboru; volitelně pohyb, přednes, hudebně–hlasová a rytmická průprava, výtvarná průprava. ZUŠ připravuje otevření loutkářského odd.

Zájemci z řad rodičů, kteří chtějí umístit své dítě do této spořilovské Základní umělecké školy mohou získat podrobnější informace na tel. 272 760 082, 272 760 079 nebo na mailu zusdunicka@volny.cz