Letní "stavební" novinky ze Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Zdroj: Věnceslava Pokorná - OŽP ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 05. 08. 2005

Letní období je obvykle obdobím dovolených, ale i a Spořilově se v tento čas buduje a opravuje.

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 4 ještě během léta začne se II. etapou výstavby hřiště Třešňovka. Bude vybudováno malé hřiště na cyklotrial - navezen materiál a vytvarována dráha pro terénní kola. Jistě to potěší vyznavače tohoto sportu. Tím bude dokončen areál pro starší věkovou kategorii mládeže. V budoucnu bude hřiště doplněno o Skate Park, který spořilovské mládeži doposud citelně chybí.

V ulici Střimelická na sídlišti II je dětské hřiště pro menší děti. Hřiště slouží již bezmála 10 let a zub času hlodá, zejména do dřevěných palisád, kterými bylo hřiště z jedné strany ohraničeno. Koncem července 2005 totiž spadlo několik prohnilých kůlů. Naštěstí se ale nikomu nic nestalo. Po revizi, která byla ihned provedena bylo přistoupeno k radikálnímu řešení - palisády byly strženy a terén upraven na bezpečný sklon. Na hřišti bude následně dodělána část nového oplocení, svah dotvarován, osázen a hřiště, pokud finance dovolí, bude doplněno o novou dětskou atrakci, ta původní (již také dosluhovala) byla odstraněna při práci na úpravě svahu.

Během července 2005 byla provedena i oprava jedné ze dvou parkových cest nad kostelem, na Roztylských sadech. V příštím roce by chtěl odbor OŽP ÚMČ Prahy 4 pokračovat s opravou druhé cesty. Ještě v průběhu srpna bude provedena oprava několika cest a chodníčků v zeleni - v ulici ul. Hlavní u č.p. 2737 - 2741.

Při ulici Choceradská bude dřevěná lávka nahrazena doplněním zámkové dlažby a od tramvajové smyčky linky č.11 bude navázán přechod ke stávající dlážděné cestičce směrem k ulici U Mlýna v lokalitě Hutě. A tak konečně se nebudou obyvatelé této části Spořilova při cestě na tramvaj za deště brodit v bahně.

Je rovněž připravena oprava schodů u kostela sv. Anežky České. V posledních letech se každoročně uvolňuje několik stupňů. Opravy se doposud prováděly lepením. Nyní bylo ale přistoupeno k důkladnější úpravě, která by měla proběhnout během září 2005.