Územní plán hl.m.Prahy předpokládá výstavbu východně od Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Zdroj: Rozvoj Spořilova dle Územního plánu, Vydáno dne: 14. 09. 2005

Podle Územního plánu hlavního města Prahy, se v budoucnu předpokládá výstavba na území, které leží na východ od Sídliště Spořilova II...

Nemělo by však jít o nikterak rozsáhlou výstavbu. Louky směrem na Košík budou částečně zachovány i pro příští generace. Některé zahrádky a zahradní domky ze současné kolonie, však budou srovnány se zemí a ustoupí tak moderní výstavbě, která plynule naváže na starší spořilovskou zástavbu.

Území, o kterém je řeč, katastrálně spadá pod MČ Praha 10, kde další informace můžete získat ve Středisku informací o rozvoji Prahy 10, které umístěné proti vchodu do budovy "A" Úřadu městské části Praha 10 v nedalekých Vršovicích. Tam se také dozvíte podrobné informace o plánech "desítky" na rozvoj území tzv. Trojmezí.

Schválený Územní plán hl.m.Prahy v oblasti na východ od Choceradské ulice předpokládá výstavbu čistě obytných domů, které navážou na již dokončený obytný komplex "Kulatý Chodovec". Budou zde i drobné provozovny. Výstavba by měla být v duchu moderních bytových domů, kterými jsou například právě celky na Chodovci.

Poměrně velký pozemek v oblasti těsně přiléhající k budově, kde je od roku 2002 supermarket Penny Market má kategorii "zdravotnictví a sociální péče". Dá se zde předpokládat výstavba zdravotního střediska, která v této části čtvrti chybí. Součástí budou i další obytné domy, nikoliv však výškové. Urbanisticky by měla nová výstavba být v souladu s architekturou Spořilova.

Další aktualizace územního plánu v této oblasti budeme i nadále sledovat a na stránkách Spořilovských novin vás budeme informovat.