Podzimní "stavební" novinky ze Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Zdroj: Věnceslava Pokorná - OŽP ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 26. 09. 2005

I podzimní období je čas, kdy Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 4 realizuje v oblasti Spořilova své záměry a připravuje další projekty...

V současné době se opravuje chodník v ulici Hlavní u č.p. 2737 - 2739 a u č.p. 2740. Stavební firma by měla pokračovat u konečné MHD tramvaje č. 11 s úpravou "blátivé" spojovací cestičky. Dále bude zrušena dřevěná lávka a nahrazena dlážděným chodníkem z betonové dlažby v křížení ulic Choceradská a Senohrabská. Předělává se dětské hřiště v ulici Střimelická, kde byla prohnilá palisáda a postupně odpadávaly jednotlivé části. Bude zhotoveno nové oplocení, v části místo palisád, doplněny nové prvky - věž se skluzavkou a houpačkou včetně novinky, kterou jistě děti ocení - hopsadla.

Během října bude doděláno hřiště na cyklotriál v ulici Na Chodovci u parku Třešňovka. Rovněž během října by měly být opraveny schody u kostela Sv. Anežky České. Původní termíny (viz. článek z 5.8.2005) se trochu posunuly z důvodu posunu podpisů smluv s jednotlivými dodavatelskými firmami.

Na listopad 2005 jsou připraveny dosadby stromů jak na Sídlišti Spořilov I. i II., tak i v oblasti Starého Spořilova.

Další věci se připravují až v příštím roce 2006. Budeme vás samozřejmě na stránkách Spořilovských novin v rubrice "Veřejná správa" průběžně informovat.


Zdroj: Věnceslava Pokorná - OŽP ÚMČ Praha 4