Sleva za čipování psů na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Služby, Zdroj: Odbor finanční správy - ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 12. 10. 2005

Nejpozději do 31.prosince 2005 musí být každý pes, žijící na území hlavního města Prahy, tedy i na Spořilově trvale označen, a to buď čipováním, nebo tetováním. V případě, že majitel nechá svého psa očipovat, bude mít nárok na slevu z místního poplatku ze psů. Na Spořilově žije poměrně velké množství psů, a to jak ve staré zástavbě rodinných domků, tak i na sídlišti...

Úlevu od placení poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, získává ten poplatník, který nechá do této lhůty označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů na adrese:

Magistrát hl. m. Prahy
Vyšehradská 57/2077
128 00 Praha 2


a v souladu s vyhláškou a doloží očipování psa na adrese:

Úřad městské části Praha 4
Táborská 350
140 00 Praha 4 - Nusle


Toto stačí oznámit telefonicky na čísle 261 192 488. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. To znamená, že pokud majitel nechal psa očipovat v roce 2005 a přihlásil se do evidence Magistrátu hl.m. Prahy, dostane v letech 2006 a 2007 úlevu na poplatku.

Další informace na telefonním čísle 261 192 488 nebo na e-mailové adrese: vladimira.hlusickova@praha4.cz