Městská policie a její aktivity v okolí Hamerského rybníka

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Zdroj: Městská policie Praha 10, Vydáno dne: 17. 10. 2005

30O strážnících Městské policie Praha, kteří působí v oblasti Spořilova (okrskáři Martin Lunda a Jitka Sittová) jsme již na stránkách Spořilovských novin psali. Oblast kolem Hamerského rybníka je pod správou okrskové služebny v Záběhlicích a spadá již pod obvod Prahy 10. Vzhledem k tomu, že Hamrák je oblíbené místo většiny Spořilováků, přinášíme vám informace o zajištění bezpečnosti v této lokalitě...

Kancelář Městské policie Praha v obvodu Praha 10, která má Hamrák a těsně přilehlé okolí na starosti, se nachází na adrese: V korytech 8, Praha 10 - Záběhlice, tel.: 274 784 626. Úřední hodiny jsou: pondělí s středa 9:00 - 11:00 hodin a 15:00 - 17:00 hodin, v pátek od 9:00 do 11:00 hodin. V tuto dobu zde zastihnete příslušného okrskáře, který příjme oznámení, projedná přestupek či poskytne radu.

Okrskářem, který je zodpovědný za bezpečnost v této oblasti Záběhlic je pan Petr Mrkvička (mobil: 721 537 687) (na obrázku) Jeho okrsek je vymezen ulicemi:

Jižní spojka, V korytech, Břečťanová, U Zahradního Města, Práčská, U Záběhlického zámku, Ke Spořilovu, kolem Hamerského rybníka (včetně části Třešňovky) a zpět na Jižní spojku :
30
Aktivita okrskáře je zejména v oblasti přímého výkonu služby v terénu, využití znalostí místních poměrů kolem rybníka Hamráku a následně řešení případných problémů. Nejčastějšími prohřešky i v oblasti kolem tohoto spořilovského rybníka je neukázněnost řidičů, kteří nerespektují dopravní značky a parkují často tam, kde to je zakázáno, dokonce i v zeleni.

Dalším problémem, který byl v uplynulém období ze strany Městské policie řešen, bylo zakládání černých skládek v okolí Hamerského rybníka (nejhrozivější je například skládka u samotného přítoku do rybníka), jejichž následná likvidace stojí městskou část nemalé finanční prostředky.

Zcela samostatnou kapitolou je venčení psů a neukázněnost jejich majitelů v domnění, že břehy Hamráku jsou jednoduše "psí záchodky". V minulých letech bylo a podle očekávání i bude, velkým problémem Hamráku i pytláctví - nepovolený odchyt ryb. Zdejším strážníkům se podařilo ve spolupráci s veřejností několik lidí při této činnosti přistihnout a následně předat Policii České republiky. Jednalo se převážně o cizí státní příslušníky ze zemí bývalého Sovětského Svazu...

V oblasti bezpečnosti a potírání přestupků by strážník přivítal užší spolupráci s veřejností, která v blízkosti Hamráku žije, nebo se zde pohybuje, tak aby se dařilo odhalovat pachatele. K tomuto účelu slouží i strážníkův mobil (tel. 721 537 687). Doporučujeme uložit si toto číslo pro případ, že se stanete svědky přestupku nebo jiné podobné činnosti.

Spořilovské noviny