40.výročí otevření základní školy Na Chodovci

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: ZŠ Na Chodovci a čtenář Spořilovských novin, Vydáno dne: 09. 11. 2005

45Ve středu 30.listopadu 2005 oslaví celých 40 let svého trvání základní škola na spořilovském sídlišti v ulici Na Chodovci (viz. obrázek). Toho dne jsou od 16:00 hodin zváni rodiče žáků, příznivci školy, bývalí pedagogové a další zaměstnanci školy, zkrátka všichni, kdo si chtějí zavzpomínat na svá školní nebo učitelská léta na této škole. Bude připravena poutavá výstava, prohlídka školy a zazpívá i školní sbor. Chybět nebude ani malé pohoštění, na kterém se budou podílet současní žáci školy. Zaměstnanci ZŠ Na Chodovci se těší na příjemné setkání s vámi.

Krátce z historie této spořilovské základní školy:

Budova školy se nachází na pěkném tichém místě, uprostřed zeleně, na okraji sídliště Spořilov II. Příjemné prostředí doplňuje nedaleká Třešňovka a populární Hamerský rybník (Hamrák). Škola zahájila provoz 1. září 1965, slavnostní otevření se konalo 8. listopadu 1965 se 761 žáky. V letech 1968 - 1974 škola doslova "praskala ve švech", když se v ní vzdělávalo až 982 žáků. Začátkem 70.let totiž byly dokončeny poslední (cihlové) domy na spořilovském sídlišti a počet obyvatel značně narostl. V dalším období však žáků v této lokalitě ubývalo a sídliště postupně "stárlo".

V červenci 2000 byla se ZŠ Na Chodovci sloučena ZŠ Choceradská 2600 a nastalo období postupné integrace. Ve školním roce 2000/2001 se žáci 6. - 9. tříd se svými učiteli přesunuli do budovy Na Chodovci, třídy 1. - 5. ročníku dále pracovaly v objektu Choceradská. Od 1. září 2003 se již všichni žáci školy vyučují v prostorách Na Chodovci 2700. V roce 1996 začala postupná rekonstrukce celého objektu. Nejdříve se zmodernizovalo sociální zařízení, potom se postupně provedly další opravy. Budova dostala novou fasádu, byla vyměněna dřevěná okna za plastová, na školním dvoře byla osazena nová dlažba, nový povrch dostalo školní hřiště. Pozornost byla věnována vybavení učeben, pro výuku jazyků byla vybudována jazyková laboratoř, v rámci projektu "internet do škol" vznikla učebna informatiky. Modernizací prošla i školní kuchyně.