Problém lokality Trojmezí aneb co přinese diskuse ?

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Zdroj: Ing. Jan Chvátal (Ekologické centrum Toulcův dvůr), Vydáno dne: 22. 11. 2005

52Počátkem října 2005 přinesly Spořilovské noviny článek o lokalitě "Trojmezí". V současné době jsou v Trojmezí východně od Sídliště Spořilova II krásné zelené louky... ale i ty jsou nyní v ohrožení...

Sdružení "SOS Praha"pořádá v nadcházejících dnech seminář pro členy Koalice (občanská sdružení), kteří se zajímají o problematiku územního plánování na území hl.m.Prahy. Školení je rozvrženo do dvou dní.

Cílem tohoto školení - semináře je:

První školící den seznámit zájemce z řad Koalice SOS Praha s hlavními náležitostmi územního plánu Prahy a pravidly pro jeho tvorbu, schvalování a postup při změnách územního plánu a probrat vybrané problémy vztahující se například k ochranným pásmům, limitům, regulativům atd...

Tuto část povede jako přednášející Ing. arch. Martin Říha z Útvaru pro rozvoj města Prahy.

Druhý školící den má za cíl informovat o procesu posuzování vlivů na životní prostředí při změnách územního plánu. Tuto část povede Ing. Jana Svobodová, autorizovaná osoba pro posuzování vlivů životního prostředí SEA/EIA. To, jakým způsobem může do procesu územního plánování zasahovat občan či občanské sdružení nastíní MUDr. Miroslav Šuta odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik. Obě přednášky jsou koncipovány co nejvíce prakticky, k přednášené teorii budou uváděny praktické příklady.

Na školení bude navazovat odborná a technická pomoc při formulaci a uplatňování připomínek k změnám 06 těm sdružením, která o to projeví zájem.

Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy - Toulcův dvůr, respektive "Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič" na těchto seminářích otevře diskusi právě na téma změn územního plánu v lokalitě "Trojmezí".52


O dalším dění v této "strategické" lokalitě na východ od posledních domů spořilovského sídliště vás budeme průběžně informovat.

Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič (ZČ HB Botič ) byl založen již v roce 1990 a je hlavním koordinátorem a realizátorem ekologické výchovy ve Středisku ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr, kde pořádá ekologické výukové programy pro školní kolektivy, akce pro volný čas rodin, semináře pro pedagogické pracovníky, volnočasové kroužky pro děti a zajišťuje provoz Mateřského klubu Mateřídouška. V roce 2005 má 21 aktivních členů. Aktivity organizace v současnosti zajišťuje 8 stálých pracovníků. Předsedou je Ing. Jan Chvátal.


Foto: Toulcův dvůr
Zpracoval: Marek Mahdal