Co nového se děje kolem lokality Trojmezí ?

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Kolem Spořilova, Zdroj: Ing. Jan Chvátal (Ekologické centrum Toulcův dvůr), Vydáno dne: 24. 11. 2005

Trojmezí - tuto lokalitu znají lidé spíše z Ašského výběžku, ale v relativně blízké budoucnosti jí budou znát na Spořilově úplně všichni. Nachází se totiž doslova "za humny". V tomto týdnu proběhla první část semináře, na kterém se i o této významné rozvojové ploše hovořilo...čtěte dále...

Současný stav kolem lokality Trojmezí je tento:

1. Úřad městské části Praha 10 zpracovává i za Prahu 15 a Prahu 11 urbanistickou studii, která bude podkladem pro koncept změny. Urbanistickou studii však nezveřejní před schválením Návrhu zadání změn na Magistrátu hl.m.Prahy (MHMP)

2. MHMP měl schvalovat Návrh zadání změn na jednání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 24.listopadu 2005, ale jeho projednávání bylo (vzhledem ke schvalování rozpočtu města na rok 2006) posunuto na příští jednání Zastupitelstva dne 15.prosince 2005.

3. Změny se budou zpracovávat na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Odpovědná osoba je Ing. arch. Sentésziová

4. Změna číslo 1175/06, stejně tak jako celé kolo změn podléhá hodnocení vlivu na životní prostředí - bude ho dělat tým Ing. arch. Hány, CSc., RNDr. Martiše a další...

5. Pořizovatelem změn je Odbor územního plánu MHMP, ředitelka odboru Ing.Cvetlerová, odpovědný referent je Ing. arch. Hadravová. Tam by také někdy kolem března 2006 měly být změny k nahlédnutí.

6. Pořizovatelem (zadavatelem) SEA je Útvar rozvoje HMP, ředitelka Ing. Kubíková. Osobou odpovědnou za věcnou správnost bude Ing. arch Martin Říha.

7. Proces zpracování a projednání vyhodnocení SEA ke konceptu změn se řídí stavebním zákonem, jeho prováděcí vyhláškou a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., stanovisko SEA bude vydávat Odbor ochrany prostředí MHMP.

8. Termíny veřejných projednání změn a hodnocení vlivů na životní prostředí budou asi kolem března 2006.

Více informací k Územnímu plánu v této lokalitě najde ZDE

Čtěte průběžně Spořilovské noviny - rubriku "Kolem Spořilova" a dozvíte se více...

Zdroj: Ing. Jan Chvátal (předseda ZČ HB Botič Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy - Toulcův dvůr)
Text zpracoval: Marek Mahdal (redakce SN)