Zvířata na ostrůvku Hamráku ?

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Zdroj: Ostrůvek Hamrák ožije, Vydáno dne: 02. 12. 2005

56Jeden náš čtenář přišel nedávno se zajímavým nápadem. Když už se od dubna 2005 na ostrůvku Hamráku pod Spořilovem zelenají nové stromy, co takhle nějaké, na chov nenáročné zvíře....čtěte dále...

Ostrůvek na Hamerském rybníku se sice více jak půl roku krásně zelená, ale jinak je "bez života". Možná namítnete těch několik kachen, co tam občas zahnízdí, ale ty nechme nyní stranou.

Nápad "vysadit" na ostrůvek nějaké domácí zvíře nás docela zaujal. Jakkoli se tato myšlenka může zdát nesmyslná až úsměvná, je rozhodně velmi zajímavá...

Je jasné, že ostrůvek by měl obývat nějaký, na chov nenáročný druh. Přístup k vodě je tu poměrně strmý, ale v jednom místě je eroze ostrůvku už tak rozsáhlá, že by se dal vcelku nepracně za pomoci běžného zahradnického náčiní vybudovat pohodlný přístup k vodě.

Druhů, který by bez nějaké větší péče dokázal být celé měsíce na ostrůvku bohužel moc není. Jako první pokus obydlet tento spořilovský ostrůvek se nabízí králíci. Z dosavadních námětů se jeví jako nejvhodnější k další diskusi. Vegetace je na ostrůvku dost, kmeny stávajících stromů by jen stačilo obalit pletivem, přístup k vodě je prakticky volný a úkryt před přímým sluncem by byl na ostrůvek dovezen loďkou (nějaký jednoduchý přístřešek z prken). K tomu dostatečné zásoby krmiva a králík může volně využívat těch několik desítek metrů čtverečních. Predátoři za ním nemohou. Jediným nebezpečím může být možný nedostatek potravy. Člověk se ostrůvek nepodívá 350 dní v roce, draví opeřenci tu ale nehrozí.

57 Slepice - v tomto případě by šlo o čirý experiment, který by nemusel dopadnout nejšťastněji. Tento opeřenec by se mohl poměrně lehko utopit a hladový jedinec by po spásání všeho zeleného budil svým kvokáním lidi v okolí :-)

Kočka - tento zdomácnělý tvor by na Hamráku asi nenalezl dost myší (na ostrůvku ovšem hlodavci jsou) a hlasité projevy by byly stejnou komplikací jako u slepic. Na druhou stranu je to druh, který je nejsnadněji obstaratelný. Kolik jen běhá po Spořilově opuštěných koček...

Ježci - zajímavý nápad. Místo aby jsme ježky viděli přejeté (tak jako každoročně v podzimních měsících v ulici Na Chodovci), několik by jich mohlo v bezpečí obývat ostrůvek. Navíc zde mohou být i přes zimu, zahrabaní v listí a trávě. Největší nebezpečí jistě představuje blízkost vody.

O exotických zvířatech, stejně tak jako o zvířatech, která jsou náročná na výběh, nelze v žádném případě uvažovat.

Otevíráme diskusi v komentářích pod tímto článkem, nápady jsou vítány...

Základní kritéria výběru zvířete, které by mělo "obydlet" ostrůvek na Hamráku:


1) Nenáročnost na doplňkové krmení. Zvíře by mělo vystačit s tím, "co ostrůvek dá".
2) Nemožnost svévolného opuštění ostrůvku (např. ulétnutí, uplavání).
3) Snadná adaptabilita na omezený prostor (cca 10 x 6 metrů).
4) Zvíře by nemělo vydávat zvuky, které by mohly, zejména v nočních hodinách omezovat obyvatele v okolí (např. kohout).
5) Zvíře nesmí být člověku nebezpečné (např. divoké prase).
6) Zvíře by nemělo patřit na seznam ohrožených druhů.
7) Zvíře, bylo-li dříve v majetku občana, by nemělo být zvyklé "slyšet na jméno".
8) Měl by zde být druh, který se pokud možno bezproblémově rozmnožuje.


Tento, možná na první pohled trochu kontroverzní nápad, vyvolá třeba i odmítavé reakce spolků na ochranu zvířat. Myšlenkou není zakládat na ostrůvku novou pražskou ZOO. Nešlo by ani o experiment přežití, ani o "animal reality show" přenášenou webkamerou. Snahou by bylo zkrátka oživit ostrůvek Hamrák. Přesto berte tento příspěvek jako čirou recesi, o níž ovšem můžeme diskutovat.