Předjarní spořilovské novinky z ÚMČ Praha 4

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Zdroj: Věnceslava Pokorná - OŽP ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 13. 02. 2006

Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 4 informuje čtenáře o novinkách v oblasti investičního rozvoje Spořilova na nejbližší týdny a měsíce.

Společnost Lesy hl.m.Prahy připravují rekultivaci toku Chodoveckého potoka, o kterém jsme nedávno informovali. Pan Storoženko z úseku Vodních toků Lesů hl.m.Prahy a správce této lokality říká, že dojde teď v předjaří k prořezání a vyčištění náletové zeleně podél Chodoveckého potoka. Další záměr PVK je oprava starého kamenného koryta. I tahle akce by měla proběhnout na jaře...čtěte dále...

Hned jak dovolí počasí dodělají se poslední úpravy hřiště na BMX-trial. V návrhu na investice v roce 2006 je i úprava dalších dvou vnitrobloků na Sídlišti Spořilov, podle vypracované studie. Pokračovalo by se v ulicích Měchenická a v Severní I.

Na základě požadavku občanského sdružení Rybička na Starém Spořilově, byla dána do návrhu investic obnova a doplnění dětského hřiště na Roztylských sadech, popřípadě i doplnění menších atrakcí na Roztylském náměstí. V současné době (únor 2006) je vše zatím pouze v návrhu a bude záležet na rozpočtu MČ Praha 4, který by měl být odsouhlasen v průběhu března 2006. Všechny zamýšlené aktivity se budou realizovat na základě přidělených financí. Koncem března přineseme další informace.

Zdroj: Věnceslava Pokorná - Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 4