Zápis do mateřských škol na Spořilově v roce 2006

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: Mateřské školy na Spořilově v roce 2006, Vydáno dne: 01. 03. 2006

Předškolní vzdělávání na Spořilově se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, kdy se jim předškolní vzdělání poskytuje bezúplatně a rodiče hradí pouze školní stravování...o zápisu do spořilovských mateřských škol čtěte dále...

Na Spořilově přijímají děti tyto mateřské školy:

Mateřská škola Jihozápadní IV, ředitelka paní Jana Zátková, tel.: 272 768 906

Mateřská škola Na Chodovci 2540, ředitelka paní PaeDr. Miloslava Makovičková, tel.: 272 762 127

Mateřská škola Svojšovická 3, ředitelka paní Bc. Jana Merhautová, tel.: 272 774 497

Mateřská škola Trenčínská 2770, ředitelka paní Mgr. Zuzana Cerhová, tel.: 272 761 116