Historické mapy Záběhlic a území dnešního Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Historie, Zdroj: Zajímavé mapy Záběhlic a dnešního Spořilova, Vydáno dne: 02. 03. 2006

Před časem jsme vám přinesli staré letecké snímky (ortofotomapy) z let 1938 a 1953. Ty zachycovaly i Spořilov a okolí. Dnes máme pro vás neméně lákavou lahůdku. Prezentaci starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska, kterou pro všechny zájemce připravila Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Ta se mimo jiné orientuje i na využívání starých map při studiu krajiny...čtěte dále...

V rámci řešených projektů byly získány kompletní soubory I. , II., a III. vojenského mapování (18. stol.), Müllerovu mapu Čech (17. stol.) a Stabilní katastr (19. stol), které jmenovaná laboratoř zpřístupnila (někdy v omezeně) v digitální formě pomocí aplikace Zoomify.

Zájemci najdou celou aplikaci ZDE.

Článek byl připraven ve spolupráci se Novinami Prahy 16 - www.praha16.cz