Seznam úkrytů v případě ohrožení - Spořilov

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Informace, Zdroj: MHMP - Odbor krizového řízení, Vydáno dne: 05. 03. 2006

123Přinášíme vám informaci o seznamu míst, která mají na Spořilově oficiální statut úkrytu. Protiletecké kryty musí být i v dnešní době udržovány

Seznam stálých krytů, které se nacházejí na Spořilově
...čtěte dále...

Geofyzikální ústav AV ČR
Boční II 1401/1a
300 osob
2 kryty

Pražská teplárenská, a. s., Teplárna Michle
Chodovská 729/5
150 osob
1 kryt

České dráhy, s. o., Správa dopravní cesty Praha východ
Chodovská, odstavné nádraží
300 osob
1 kryt

ČESKÝ TELECOM, a. s.
Severní 2907/16
50
1 kryt

DP hl. m.Prahy a. s., DP Metro o. z.
Sliačská 1150/1
600 osob
1 kryt

Metro - trasa "C" – stanice Háje, Opatov, Chodov, Roztyly.


V případě, že v blízkosti Vašeho bydliště se nenalézá žádný stálý úkryt či stanice metra s ochranným systémem, je nutné si vytipovat a v případě vyhlášení potřeby ukrytí si vybudovat improvizovaný úkryt. Jedná se o přizpůsobení vhodného suterénního prostoru k ukrytí ve vašem domě nebo okolních vhodných objektech nejlépe zcela nebo částečně pod úrovní okolního terénu s co nejmenším počtem otvorů a ten si svépomocí a vlastními nebo místními zdroji přizpůsobit k ukrytí. Využijte prostory ve vašem domě, jako jsou kočárkárny, prádelny, sušárny, chodby, sklepní kóje apod. Improvizovaný úkryt nesmí být v blízkosti skladů hořlavin či jiných nebezpečných látek či jím nesmí procházet dálkové rozvody inženýrských sítí. Pro jednu osobu počítejte s cca 1,5 m2 podlahové plochy.

Každá fyzická osoba je povinna poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc při mimořádných událostech (ustanovení § 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému). Jedná se zejména o účast při společném budování improvizovaných úkrytů pro ukrytí, vyklizení vhodných prostor, uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru.

Zaměřte se především na zvýšení plynotěsnosti improvizovaného úkrytu IÚ a jeho odolnosti proti destrukci, úpravu únikových cest, ale i zajištění větrání. Utěsněte otvory ve stěnách (okna, dveře a prostupy), podepřete stropy, vybavte úkryt nutným nábytkem a nezapomeňte na vyprošťovací nářadí (lopatu, krumpáč, sochor apod.). Zřiďte nouzové WC. Současně překontrolujte funkci hlavního uzávěru plynu, vody, páry atd. v domě pro případ destrukce domu. Pro úpravu improvizovaných úkrytů využijte i materiálů v okolí (ploty, kůlny, garáže, hřiště, nepotřebných příček apod.)

Zpohotovení stálých úkrytů a ochranného systému

Klíče od zpohotovených stálých úkrytů v majetku obce budou předány, včetně pověření městské části k převzetí klíčů a otevření stálých úkrytů v případě vyhlášení potřeby ukrytí, určenému obyvateli domu (resp. jednomu ze dvou náhradníků), který v případě potřeby ukrytí stálý úkryt otevře a zpřístupní veřejnosti. Pověřený obyvatel domu bude fyzicky seznámen se stálým úkrytem a jeho příslušnou dokumentací (obsluhou vzduchotechniky apod.). Zpřístupnění stálých úkrytů u ostatních majitelů je v jejich kompetenci.

Vlastní nástup osob do úkrytů bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem), hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a dále opět hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Z výše uvedených důvodů se doporučuje nepřetržitě sledovat hromadné sdělovací prostředky (i Spořilovské noviny), kterými bude upřesňována další činnost a podávány nezbytné informace.

V případě potřeby si připravte zavazadlo s osobními potřebami na 3-5ti denní pobyt v úkrytu o hmotnosti maximálně 15 kg označené jmenovkou. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou.

Doporučený obsah zavazadla

ochranná maska (pokud ji máte zakoupenou), účelné oblečení a obutí (podle klimatických podmínek), pláštěnku a igelitové sáčky trvanlivé potraviny, láhev s pitnou vodou, osobní léky, základní zdravotnické, toaletní a hygienické potřeby, brýle, osobní doklady, pojistné smlouvy, menší cennosti, psací potřeby, přikrývka (spací pytel), zápalky, zapalovač, baterka, tranzistorové rádio.

Nezapomeňte !

před odchodem do úkrytu ve vašem bytě uzavřít všechna okna, uhasit oheň v kamnech, vypnout všechny elektrické spotřebiče a plyn; po odchodu řádně uzavřete byt ověřte si, zda sousedé vědí, že mají opustit byt domácí zvířata nebudou vpuštěna do stálých úkrytů ani ochranného systému metra, ponechejte je v bytě a zajistěte jim potravu před vlastním ukrytím uzavřete hlavní domovní uzávěry plynu, vody, páry apod. Po obsazení úkrytu si zvolte velitele a zpracujte seznam ukrývaných osob včetně dětí pro případ zavalení po vyhlášení signálů poplachovými sirénami neprodleně zajistěte poslech hromadných sdělovacích prostředků, kde budou následovat další informace při pobytu v úkrytu či ochranném systému metra jste povinni se řídit úkrytovým řádem a pokyny velitele případně pořádkové služby.

Obec může ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ukládat opatření fyzickým a právnickým osobám. Tomu, kdo splnil uloženou povinnost, přísluší náhrada účelně vynaložených nákladů, popřípadě náhrada škody, za kterou odpovídá stát. Za nesplnění povinnosti může obec uložit pokutu.