Starosta bohužel neodpověděl

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 17. 03. 2006

Vážení čtenáři, je tomu přesně měsíc, kdy jsem zaslal na popud řady spořilovských občanů upřesňující dotaz starostovi MČ Praha 4 Bohumilu Koukalovi týkající se lokality Trojmezí. Jak je vám jistě známo ze Spořilovských novin i letáků dosud vyvěšených na různých místech starého i nového Spořilova, chystá se v uvedené lokalitě rozsáhlá stavební činnost, která nadobro odřízne Spořilov od okolní krajiny. Dosud jsem neobdržel žádnou odpověď. Snad jsou radnici alespoň známy skutečnosti, týkající se současného majitele řady tamních pozemků, zveřejněné v aktuálním denním tisku nebo na internetu na serveru Aktualne.cz Text mého dopisu si přečtěte níže.

Vážený pane starosto,
po čase se Vám opět ozývám nad tématem Trojmezí. V předchozím dopisu z 19. ledna 2006 jste uvedl, že v současné době jsou podněty k uvedené lokalitě řešeny v komisi pro výstavbu a územní rozvoj MČ Praha 4 a o vývoji situace budou uvedeny informace mimo jiné v Tučňáku.
Jsem rád, že se radnice Prahy 4 celou situací kolem připravované výstavby a změny územního plánu v lokalitě Trojmezí seriozně zabývá a informace budou uvedeny v Tučňáku.
Bylo by však prosím možné, ještě před územním řízením, které má, dle posledních informací, proběhnout v březnu tohoto roku, abyste nám pro Spořilovské noviny odpověděl na otázky, položené v otevřeném dopise, sdělil výsledky jednání komise pro výstavbu a územní rozvoj a zejména napsal, jaké stanovisko budete zaujímat Vy a Vaši kolegové za MČ Praha 4, v územním řízení?
K této žádosti mě vede zájem obyvatel Spořilova. Tento zájem se projevil v diskusi na stránkách Spořilovských novin a zejména ústně, kdy na Spořilově je otázka životního prostředí v souvislosti s připravovanou změnou územního plánu široce komentována i občany, kteří nemají internet, resp. není pro ně obvyklé vyjadřovat se prostřednictvím internetu.
Jak už vyplývá z předchozích dopisů, je Spořilov doslova zahlcen dopravou a ochrana poslední volné strany Spořilova před tzv. "dopravní obslužností", by podle názoru čtenářů Spořilovských novin měla být i prioritou radnice Prahy 4.
S pozdravem Mgr. Tomáš Hromádka, Spořilovské noviny