"Měřili jsme Hamrák" aneb projekt žáků ZŠ Na Chodovci

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Děti a školy, Zdroj: Projekt Hamrák při ZŠ Na Chodovci, Vydáno dne: 19. 04. 2006

45Na jaře 2005 začali žáci ZŠ Na Chodovci v rámci ekologického vzdělávání pracovat na "Projektu Hamrák". Pedagogické vedení této spořilovské základní školy se snaží tímto způsobem vzbudit v žácích zájem o životní prostředí v jejich nejbližším okolím. A když ZŠ Na Chodovci, tak jedině nedaleký, v ďolíku schovaný Hamerský rybník.

Děti v rámci projektu Hamrák měli volnou ruku jak s tématem naloží. Vznikla tak celá paleta výtvarných a literárních děl. Výstava byla předvedena v rámci loňských Jarních slavností ZŠ Na Chodovci.

Některá díla žáků, realizovaná v projektu přinesou Spořilovské noviny v blízké budoucnosti.

V jedné části projektu Hamrák se žáci pokoušeli změřit obvod Hamerského rybníka:

Žáci píší:

Použili jsme tři metody:

1) Krokoměr - vyšlo přibližně 950 metrů.
2) Krokování - naměřené hodnoty se ale značně lišily, a to od 895 metrů do 1080 metrů.
3) Při použití výřezu rybníka z ortofotomapy (měřítko 1 : 2400) byl naměřen obvod 38 centimetrů. Z toho výpočtem vyplývá 38 x 2400 = 91.200 cm = 912 metrů.


Uměli byste dojít k přesnějšímu číslu???