Rozsáhlá obnova vodovodu a kanalizace na Spořilově

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Služby, Zdroj: PVS, a.s., Vydáno dne: 09. 06. 2006

151Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS) připravuje rozsáhlou investiční akci v podobě kompletní rekonstrukce dnes již zastaralé vodovodní sítě na starém Spořilově. Koncem září a začátkem října 2006 začne, mnohými obyvateli dlouho očekávaná rekonstrukce. Půjde o dvě etapy stavebních prácí v oblasti ulic Severní I / Lešanská - Severní XI...čtěte dále...

Vodovodní přípojky jsou v této oblasti jednak již značně zastaralé a často se zde vyskytují poruchy, jednak jsou i poměrně netradičně řešeny, kdy některé domy jsou napojeny přes sousední a ne přímo z vodovodního řadu. Často tak dochází k sousedským sporům, a to zejména při odstraňování havárií.

Po ukončení hlavních výkopových prací je v plánu i rekonstrukce vozovky v uvedené části ulice Hlavní. Budou vyznačeny nové přechody, a to i s překonáním zeleného pásu (např. u zastávky autobusu č.118 - Starý Spořilov). Bude kladen důraz na co nejmenší zásah do zeleně, která je nyní v Hlavní ulici konečně na velmi dobré úrovni. Ovšem úsek mezi ulicemi Boční I a Boční II nebude z finančních důvodů rekonstruován.

Ten, kdo má zájem o novou vodovodní přípojku ke svému domu, tak se více informací dozví na tel. 251 170 290.

Podrobnosti přineseme koncem léta 2006.