Jak funguje "tramvajový semafor" u Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Zdroj: Dopravní server - Pražské Tramvaje, Vydáno dne: 16. 06. 2006

70Dlouhé čekání skončilo. První červnový den bylo uvedeno do provozu SSZ Chodovská - výjezd tramvají, které se nachází na odbočení ke smyčce Spořilov. Semafor s preferencí tramvají, který zajišťuje plynulý a bezpečný průjezd vlaků nepřehledným místem, čekal na své spuštění od konce roku 2005...čtěte dále...

V prosinci roku 2005 tak byla v místě odbočení tramvají vybudována světelná signalizace. Účelové zařízení má zajistit bezpečný a zároveň plynulý průjezd vlaků tímto místem. Semafor navíc pomáhá bezpečnějšímu a plynulejšímu napojení vozidel, která sjíždějí z Jižní spojky ve směru do centra.

ATYPICKÉ ŘEŠENÍ S TRVALE BLIKAJÍCÍ ŽLUTOU

Neřídí však provoz ve všech dopravních směrech křižovatky. Návěstidla pro vozidla jsou umístěna ve směru ze Spořilovské -> Chodovské do centra a z Jižní spojky do centra. Naopak na Chodovské -> Spořilovské ve směru z centra signalizace provoz neupravuje, vozidlová návěstidla rovněž chybí pro směr z Jižní spojky z centra.

I fungování signalizace je netradiční. Na všech vozidlových návěstidlech je trvale blikající žlutá. Zelené ampule v hlavním směru jsou nevyužité.

Signalizaci spouští tramvaj, která přihlášením vyvolává na těchto návěstidlech červenou a sama volně projíždí. Signál stůj pro vozidla na hlavní komunikaci do centra může vyvolat také vozidlo čekající na připojení z Jižní spojky ve směru do centra.

TŘI DETEKTORY Z KAŽDÉHO SMĚRU

Detekce tramvají je z každého směru zajištěna dvěma přihlašovacími a jedním odhlašovacím detektorem. Doba jízdy od vzdáleného přihlašovacího detektoru k přejezdu se z každého směru pohybuje zhruba mezi 13 a 18 sekundami.

Vzdálený přihlašovací detektor tramvaje ve směru z centra je umístěn těsně za posledním úsekovým děličem před přejezdem (tedy v největší možné vzdálenosti při vedení kabeláže vzduchem).

Ve směru do centra je detektor umístěn na prvním převěsu za podjezdem pod Jižní spojkou. Veškerá kabeláž od trolejových kontaktů (detektorů) je svedena vzduchem do detektorových skříněk na sloupku SSZ v blízkosti přejezdu a řadiče.

Signály pro tramvaje doplňují z obou směrů výzvová návěstidla, která signalizují vložení nároku tramvaje a také předzvěst NÁSLEDUJE VOLNO. Tím je řidič tramvaje dopředu informován o blížícím se signálu volno. Dále jsou zde umístěny kontaktní zámky pro náhradní nárokování signálu volno pro tramvaj.

VOLNO Z CENTRA DŘÍVE

Poloha detektorů je dostačující pro spolehlivou preferenci tramvají. Vlaky před semaforem nezastavují a vedle zajištění bezpečnosti provozu tedy došlo zprovozněním SSZ ke zrychlení a zpřesnění provozu MHD.

Preference tramvají by však mohla být v jednom parametru nepatrně zlepšena.

Jako vhodná se jeví úprava začátku signálu volno pro tramvaj ve směru z centra, kde signalizace po přihlášení tramvaje zbytečně dlouho stojí v poloze blikající žluté pro vozidla a část tramvají, která jede vyšší rychlostí (nikoli nedovolenou), je nucena před signalizací brzdit více, než by bylo nutné kvůli oblouku.

Lze předpokládat, že v rámci zkušebního provozu bude prostor pro drobnou úpravu datového modulu, která by umožnila plynulejší průjezd tramvaje. Preference zde pak může být bez nejmenších pochybností hodnocena jako absolutní, což je při stávajícím způsobu řízení poněkud sporné.

Signalizace však funguje bez zásadních problémů. Ač se jedná o zařízení netradiční, je pro uživatele čitelné a má značný přínos pro bezpečnost provozu a preferenci MHD. Blikající žlutá a spínání signalizace tramvají se ukazuje jako vhodné řešení a je na zvážení, zdali by podobným způsobem nemohl být zajištěn také například noční provoz některých signalizací s preferencí tramvají, které jsou nyní v provozu nepřetržitě a v době slabého provozu tak zbytečně zdržují vozidla i chodce.

Pro SSZ Chodovská - výjezd tramvají byla jen škoda, že se na jeho zprovoznění čekalo půl roku. Realizovaný semafor prý neměl stavební povolení.

CO SE PODAŘILO

Tramvajová detekce: kontakty jsou umístěny dle možností v optimálních vzdálenostech

Řídící logika: signalizace správně reaguje na všechny situace a preferuje tramvaje.

Připojení vozidla: signalizace umí zastavit provoz v hlavním směru do centra, pokud je to potřebné pro napojení vozidla z Jižní spojky.

Netradiční pojetí: přestože by bylo vhodnější, kdyby SSZ řídilo všechny směry, atypické řešení bez zelené se povedlo; srozumitelná signalizace nikoho zbytečně neomezuje.

CO SE NEPODAŘILO

Opožděné volno: tramvaj z centra je někdy nucena zbytečně brzdit před SSZ, signál volno by potřebovala o cca 3 sekundy dříve.

Informační tabule: od Jižní spojky je před signalizací upozornění s textem SIGNALIZACE ZAPÍNÁNA TRAMVAJÍ, v hlavním směru ze Spořilovské -> Chodovské tabule chybí.

K čemu byla nová signalizace tak potřebná? Odbočení tramvaje z pozemní komunikace se nachází v nepřehledném a ne příliš bezpečném místě. Automobily, které k přejezdu přijíždějí, nejprve sto metrů před kolizním místem opustí silnici pro motorová vozidla a projíždějí pozvolným pravým obloukem v klesání. Velká část řidičů zde tudíž jezdí nedovolenou a nepřiměřenou rychlostí. Řidič tramvaje tak nemá mnohdy šanci včas reagovat na vozidlo, které vidí pozdě.

Převzato z odborného zdroje: dopravní server Pražské Tramvaje Děkujeme panu Carlovi Prvnímu za upozornění