Letní "stavební" novinky ze Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Zdroj: Věnceslava Pokorná - OŽP ÚMČ Praha 4, Vydáno dne: 20. 06. 2006

I čas letních prázdnin je dobou kdy Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 4 realizuje v oblasti Spořilova své záměry a připravuje další projekty...čtěte dále...

Koncem května 2006 bylo dokončeno hřiště Třešňovka - BMX-trial. Již se plně využívá, v nejbližších dnech se bude oficielně otvírat, přesný termín ještě není znám.

Byla podepsána smlouva na obnovu dětského hřiště na Roztylském náměstí s firmou Flora servis. Dojde k úpravě asfaltové plochy a doplnění hracích prvků a laviček. K realizaci by mělo dojít během července 2006. Zároveň ta samá firma vymění skluzavku na dětském hřišti na sídlišti v ul. Choceradská-Senohrabská za více funkční věž.

Byla rovněž odsouhlasena rekonstrukce dvou vnitrobloků na sídlišti a to v ul. Měchenická a v ul. Severní I., pod věžákem. Jedná se o podobnou úpravu, která byla provedena asi před dvěmi roky v ul. Měchenická. Budou zhotoveny nové mlatové cesty, uprostřed s mlatovou plochou a lavičkami.

V ul. Severní I. bude plocha doplněna drobnými hracími prvky typu hopsadel na pružině. K realizaci by mělo dojít během srpna - září 2006, přesný termín není zatím stanoven.

Během léta by mělo dojít k opravám dalších chodníčků, které patří do ploch zeleně. Místa a rozsah není zatím upřesněn.

Zdroj: Věnceslava Pokorná - OŽP ÚMČ Praha 4