V obecních bytech na Spořilově od ledna 2007 dráž

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Zdroj: ÚMČ Praha 4 - odbor bytový, Vydáno dne: 28. 08. 2006

Rada městské části Praha 4 rozhodla na 19. zasedání svým usnesením 19R-706_2006 o jednostranném zvyšování nájemného v případě obecních bytů s tzv. regulovaným nájemným. Ke zvyšování nájemného z bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených do správy městské části Praha 4 dochází ve smyslu zákona č. 107/2006 Sb., s účinností od 1. 1. 2007, v plné výši pro rok 2007, a to v případě bytů s tzv. regulovaným nájemným, s výjimkou bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení...čtěte dále...

Záběhlice (Spořilov) - všechny obecní byty v této lokalitě patří do "nejlepší" tzv. I.kategorie (dle dřívějšího rozdělení). Současná maximální cena 37,07 Kč/m2/měsíc ze zvedá na 46,23 Kč, tj. o 24,7 % .

Všichni nájemci budou o tomto jednostranném zvýšení nájemného písemně informováni nejpozději do 30. září 2006. V současné době má městská část Praha 4 ve vlastnictví či spoluvlastnictví 3550 bytů s regulovaným a 580 bytů se smluvním nájemným, celkem tedy 4130 bytů. Na Spořilově jde o 4 bytové domy.