Které strany kandidují do zastupitelstva?

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Volby, Vydáno dne: 30. 08. 2006

Včera byla na stránkách registračního úřadu (v našem případě ÚMČ Praha 4) zveřejněna rozhodnutí o registraci kandidátních listin do voleb do Zastupitelstva MČ Praha 4. Které strany mají zájem se podílet na rozvoji naší městské části (a Spořilova zvláště)?

Koruna česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) pro volební obvod III
Komunistická strana Čech a Moravy pro volební obvody I., II., III., IV., V.
STRANA ROVNOST ŠANCÍ pro volební obvod II
koalice politických hnutí SONOB se Zelenými (www.zeleniasonob.cz) za ochranu bydlení a proti zdražování nájemného pro volební obvody I., V.
Česká strana národně socialistická pro volební obvody I., II., III., IV., V.
Česká strana sociálně demokratická pro volební obvody I., II., III., IV., V.
Strana zelených pro volební obvody I., II., III., IV., V.
UNIE PRAHY 4 (koalice Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové, SNK – Evropských demokratů a Unie svobody – Demokratické unie společně s občany Prahy 4) pro volební obvody I., II., III., IV., V.
Občanská demokratická strana pro volební obvody I., II., III., IV., V.

Spořilov se nachází ve IV. volebním obvodu.