Volby 2006 - Potenciální senátoři volení i za oblast Spořilova ve čtyřech otázkách a odpovědích

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Volby, Zdroj: Anketa Spořilovských novin - podzim 2006, Vydáno dne: 23. 09. 2006

147Spořilovské noviny připravily před doplňujícími volbami do Senátu Parlamentu České republiky (volby proběhnou 20. a 21. října 2006) malou anketu, kterou chtějí svým čtenářům z řad mnohatisícové voličské základy Spořilova nabídnout stručný pohled na všech pět kandidátů v těchto volbách. Obyvatelé Spořilova se v posledních týdnech a dnech s nimi často setkávají, ale bohužel především pouze při pohledu na plakáty a billboardy v ulicích. Tato malá anketa chce dát stejný prostor všem pěti kandidátům a bude pouze "vizitkou", se kterou se spořilovští voliči budou moci setkat před odchodem za volební plentu ...čtěte dále...

Jak jistě víte, Spořilovské noviny jsou nezávislé a ve všech svých článcích se snaží zastávat neutrální politický názor. Ne jinak je tomu v tomto příspěvku. Odpovědi kandidátů nebyly nijak upravovány a vyjadřují pouze jejich názor.

Kandidátům byly e-mailem, zaslaným s dostatečným (dvouměsíčním) předstihem dne 21. srpna 2006, položeny 4 otázky:

1. Proč jste se rozhodl kandidovat právě ve volebním obvodu Prahy 4 ?

2. Co se Vám vybaví, když se řekne pražská čtvrť Spořilov, případně jaký máte vztah k této části Prahy 4 ?

3. V případě, že budete zvoleni, jaké jsou Vaše priority (stručně) a co konkrétně byste chtěli udělat pro Prahu 4 (a samozřejmě pro Spořilov) ?

4. Co chcete vzkázat spořilovským voličům ?


Osloveno bylo e-mailem dne 21.8.2006 všech 5 kandidátů:

Tomáš Töpfer (ODS), ředitel divadla
Richard Hindls (ČSSD), rektor VŠE
Karel Skoupil (KSČM), odborný referent
Václav Krása (Unie Prahy 4), předseda rady zdravotně postižených
Petr Štěpánek (Strana zelených), vysokoškolský učitel


Do uzávěrky tohoto článku (dne 23.září 2006) odpověděli 4 kandidáti, jejichž odpovědi nebyly nijak upravovány a vyjadřují jen názor každého kandidáta.


První odpověděl pan: Václav Krása (e-mail ze dne 22.srpna 2006)

1. Mám k této části Prahy velmi osobní vztah. Mimo jiné mi v Thomayerově nemocnici zachránili v roce 1952 život, když jsem onemocněl dětskou obrnou. Zároveň mne potěšilo, že jsem byl právě v tomto senátním volební obvodu osloven představiteli Unie pro Prahu 4, kteří úspěšně působí na radnici Prahy 4. Více o mém vztahu k Praze 4, o mém programu a o tom, co lidem v Praze 4 nabízím, se můžete dozvědět na webových stránkách www.vaclavkrasa.cz

2. Spořilov vnímám jako tradiční část nejen Prahy 4, ale celé Prahy. Většina obyvatel jsou starousedlíci, kteří mají ke Spořilovu osobní vztah. Není proto překvapením, že jde o jednu z pražských čtvrtí, které vnímám jako spořádanou čtvrť, kde se člověk nemusí bát jako jinde, kde se lidé vesměs znají. Při slově Spořilov se mi s mírnou nadsázkou vybaví prvorepubliková idyla, klid a pohoda.

3. Vím, že o tom dnes hovoří téměř všichni senátní kandidáti, ale já bych chtěl být opravdovým ombudsmanem – lobbistou pro občany Prahy 4. Moje hlavní volební heslo „Pojďte s Krásou do Senátu“ ilustruje můj příslib, že každý týden pozvu jednoho občana senátního obvodu na oběd do Senátu, seznámím ho s chodem této instituce a pokud bude mít nějaké otázky, podněty, ve kterých bych mu mohl pomoci, a bude to v mých silách, rád tak učiním. Budu spolupracovat s občanskými iniciativami zabývajícími se sociálně zdravotními službami a životním prostředím. Využiji svých zkušeností z předsednictví Národní rady zdravotně postižených a pomůžu obci při přechodu na nový systém sociálních služeb, který se začne realizovat od 1. ledna 2007. Seniorům a lidem se zdravotním postižením umožňuje samostatný život a já jsem připraven jim poradit co mají dělat, aby se v novém systému neztratili.

4. Slibuji občanům Prahy 4, že budu každý týden přítomen ve svém obvodu. Každý občan mne bude moci navštívit v senátní kanceláři a současně po celou dobu své volební kampaně a případného zvolení budu k dispozici občanům online v části mých internetových stránek www.vaclavkrasa.cz. Rád bych všechny občany Spořilova pozval k volbám do Senátu ve dnech 20.a 21. října 2006. POJĎTE S KRÁSOU DO SENÁTU.


Druhý odpověděl pan: Petr Štěpánek (e-mail ze dne 7.září 2006)

1.V Praze 4 bydlím od dětství od roku 1970, postupně v Krči, Nuslích a v Podolí. Chodil jsem zde do základky i na gymnázium. Jsem v Praze 4 zastupitelem. Nikdy jsem jinde než v Praze 4 do žádné funkce nekandidoval.

2. Když jsem jako dítě bydlel v Krči byl pro mne Spořilov čtvrtí za Krčákem. Později jsem z Nuslí jezdíval přes Spořilov na výlety na kole. Na Hameráku jsme hrávali hokej a podél Botiče chodili na výlety až do Průhonic. Spořilov je vzácnou symbiózou sídliště a rodinných domků a vil.

3. Mou prioritou je prevence korupce, přímá volba starostů a hejtmanů, další decentralizace školství a zvýšení rozpočtů škol, zrušení zkoušek na střední a vysoké školy, posílení možnosti občanů účastnit se na rozhodovacích procesech včetně možnosti referenda o stavbách v okolí bydliště.

Spořilovu škodí hluk z D1 a Jižní spojky, dělí jej Spořilovská a město teď chce z Hlavní udělat dálniční přivaděč. Spořilov potřebuje pravý opak. Budu se zasazovat o výstavbu ochranných valů, zklidnění Hlavní i Spořilovské, snížení rychlosti na D1 i Jižní spojce, aby na Spořilově ubylo emisí a hluku. Je také třeba přestat solit ulice se vzrostlou zelení.

4. Velká koalice ODS a socialistů z ČSSD vládne v Praze osmým rokem a v Praze 4 čtvrtým rokem. V těchto volbách můžete říci Velké koalici ODS a ČSSD NE! Pokud jsem Vás jako zelený zastupitel přesvědčil, že hájím veřejný zájem namísto zájmu kamarádů propletence ódéesky a socialistů, dejte mi, prosím, svůj hlas.

Mgr. Petr Štěpánek, CSc. je zastupitelem MČ Praha 4 za Stranu zelených. Pražská veřejnost jej zná hlavně z práce sdružení Oživení při prosazování cyklostezek a boji proti korupci. V Praze 4 se jako zastupitel podílel na záchraně škol Horáčkova, Filosofská a Na Pankráci. Je místopředsedou SZ a členem protikorupční komise Rady hlavního města Prahy. Učí na Univerzitě Karlově českou a slovenskou politiku.


Třetí odpověděl pan: Richard Hindls (e-mail ze dne 20.září 2006)

1. Důvěrný vztah k Praze 4, k mému rodišti, je hlavním důvodem. Mé kořeny jsou pevně a hluboce spojeny s místy, kde dnes žijete i Vy. Rodina maminky bydlí v Krči již od konce dvacátých let minulého století. K ní se můj otec přiženil krátce po 2. světové válce, po návratu z fronty - otec bojoval mimo jiné u Tobruku a El Alameinu, za což obdržel řadu vysokých vojenských poct z Velké Británie, Francie, Belgie, Polska a Československa. Tak se stalo, že jsem se v Dolní Krči roku 1950 narodil. Tady, na Zelené lišce, jsem chodil do základní školy, tady, na gymnáziu v Budějovické ulici, jsem maturoval. V Praze 4 jsem získal i hudební vzdělání. Poté jsem vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde jsem se po čase stal profesorem. Ale nezapomněl jsem: v místech, kde jsem vyrostl, jsem nedávno prosadil vznik vysokoškolských studií ve Vyšší odborné škole informačních služeb na Zelené lišce. Tedy právě tam, kde jsem jako školák sám začínal. A ještě jedno pouto mě váže do těchto míst - už delší dobu jsem prezidentem fotbalového oddílu SK Sparta Krč. Má kandidatura tedy byla podmíněna výlučně vztahem k Praze 4, v jiném místě pro mě nemá smysl.)

2. Vybaví se mně především všechno to, co jsem se o Spořilovu dozvěděl z knihy Adolfa Branalda „Převleky mého města“. Byl jsem až překvapen tím, že z osob, které jsem znal jako významné představitele naší kultury a vědy, byl tak velký počet Spořilováků. To přirozeně zvýšilo můj zájem o dění na Spořilově, kde navíc bydlí i celá řada mých kolegů z Vysoké školy ekonomické. A pokud jde o mé dětství, Spořilov býval častým místem mých klukovských her a kontaktů s kamarády. Někteří zde žijí dodnes.)

3. Do Senátu by měli přicházet především lidé, kteří stojí nad politickými stranami, mají hlubokou odbornost, zkušenosti a skutečné znalosti a chtějí pracovat na otázkách, jimž opravdu rozumí. A rozumět samozřejmě předpokládá i schopnost vcítit se do životních problémů druhých, tedy vycítit každodenní potřeby obyvatel Prahy 4. Já osobně bych se rád zaměřil zejména na oblast ekonomiky s důrazem na to, co se dotýká bezprostředně i Vašeho života: na sociální otázky, důchody, na hospodaření s veřejnými penězi. Senát totiž může mimo jiné docela dobře převzít důležitou a tolik potřebnou roli v systému veřejné kontroly toho, co je nám všem poskytováno jako veřejná služba. Tedy všeho toho, na co platíme daně a o čem rozhodují naši volení zástupci a úředníci na všech stupních státní správy a samosprávy. Snížila by se tak možnost korupce a přispělo by to k řešení vážných problémů, které pociťuje nezřídka každý z nás. V neposlední řadě bych se chtěl podílet na řešení otázek školství, protože kvalitní školství a vysoká vzdělanost je nejlepší investicí do budoucnosti nás všech. Mezi konkrétní priority, kterým bych se rád věnoval a které se dotknou i Spořilováků, patří tlak na zahájení výstavby trasy metra D a tím odlehčení „Céčku“, zvýšení bezpečnosti občanů, snížení hluku, např. kolem magistrály apod. A chtěl bych dbát i na to, aby nová výstavba nevedla k výraznému zhoršení či znehodnocení životního prostředí. Myslím si, že právě při nové výstavbě v okolí Spořilova nebyla této otázce věnována dostatečná pozornost.

4. Že se budu hodně zajímat o jejich názory, je samozřejmé. A řeknu už teď zcela konkrétně, jaký k tomu mám přístup: jsem povoláním statistik a ekonom a neoddělitelnou součástí statistiky je problematika výzkumů veřejného mínění. Už proto budu usilovat o to, aby při rozhodování o závažných problémech, ovlivňujících život na Spořilově, byly známy i vaše názory na jejich řešení, aby se k nim přihlíželo a aby jednotlivec při řešení problémů nezůstával až příliš často bezbranný a bezmocný.


Čtvrtý odpověděl pan: Karel Skoupil (e-mail ze dne 21.září 2006)

Pan Karel Skoupil již na tyto čtyři otázky odpovídal, a to před dvěma lety při doplňovacích volbách do Senátu. Nyní nám sdělil, že jeho odpovědi jsou stejné jako v roce 2004.

1. Proč jsem se rozhodnul kandidovat právě ve volebním obvodu Prahy 4? Protože jsem byl osloven Obvodním výborem KSČM Praha 4, bydlím v této městské části (oproti některým jiným kandidátům), pracuji zde, jsem zastupitel a předseda klubu zastupitelů zvolených za KSČM při Zastupitelstvu této městské části.

2. Když se řekne Spořilov, vybaví se mi doba dávno minulá (obrazně řečeno). Od roku 1968 jsem navštěvoval na Spořilově Střední odborné učiliště železniční, které se nacházelo v místech administrativní budovy a depa DP Metro. V současné době Spořilov navštěvuji téměř denně, protože zde pracuje manželka. Spořilov navštěvuji také z titulu Zastupitele a stranického funkcionáře.

3. V případě, že bych byl zvolen do Senátu, budu pokračovat v práci, kterou jsem začal před lety nástupem do Zastupitelstva městské části Praha 4. Ta vychází z volebního programu na základě kterého jsem byl do Zastupitelstva zvolen. Mezi priority patří péče o děti a seniory, bezpečnost, řešení bytových otázek atd... Konstatuji, že tyto priority mají všichni kandidáti počínaje politiky komunálními a konče politiky nejvyššími. Dále konstatuji, že jedině naše strana tyto priority důsledně prosazuje.

4. Spořilovským občanům, a nejen jim, bych chtěl vzkázat, aby přišli k volebním urnám a volili kandidáty KSČM. V Senátu musí být rovnováha sil, aby nemohl provádět taková zvěrstva jako provádí doposud. Vzpomenu předposlední případ týkající se návrhu na vyznamenání vrahů Mašínových a poslední týkající se organizace semináře na podporu "demokracie" na Kubě. Je zajímavé, že ani jeden ze signatářů na Kubě nebyl.


Pátý odpověděl pan: Tomáš Töpfer (e-mail ze dne 26.září 2006)

1. Na Praze 4 jsou obě naše divadla. Jednak Divadlo Na Fidlovačce, které vzniklo za vydatné podpory radních a obyvatel této městské části a také Komorní Fidlovačka, což je zbrusu nová malá scéna. Vznikla přestavbou z bývalého kina Morava. S Prahou 4 jsem spojil velkou část svého života. Cítím se tu doma. Proto jsem neváhal dlouho, když jsem dostal nabídku kandidovat do senátu právě za tuto městskou část.

2. Především tu bydlí můj bratr i synovec. Dokonce se musím přiznat, že i já mám na Spořilově malý domeček. Patří naší rodině i když tu já osobně zatím nebydlím.

3. Nechci lhát a vymýšlet si nějaké fráze. Senátor může pro svůj obvod učinit velice málo. To je především poslání komunálních politiků a zastupitelů. Senátor se může podílet na tvorbě a přijímání zákonů, které by uměly vytvořit prostředí pro tvůrčí a samostatné, kreativní lidi, kteří mají odvahu podnikat. Odstranit a novelizovat zákony, které takové svobodné činnosti hází klacky pod nohy. Pomoci malým a středním podnikatelům v jejich rozvoji. Zkrátka vytvořit liberální prostředí, které já osobně tak postrádám. Myslím že to je především poslání zákonodárců. V každém případě těch pravicových!

4. Nenechte se otrávit povolební situací a jděte k těmto volbám. Budou totiž jasným signálem voličů kam se chceme v nejbližších letech ubírat. Zda vykročit rázně doprava, doleva nebo přešlapovat na místě.


Otázky kladl Marek Mahdal (redaktor Spořilovských novin)